Nowy Zarząd OSP Gadka
21.02.2011

   W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mirzec trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza. W ośmiu jednostkach funkcjonujących w gminie Mirzec odbywają się coroczne walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze.
   19 lutego na zebraniu w Gadce zarząd jednostki złożył sprawozdanie z działalności w minionym roku, przedstawił również kondycję finansową jednostki.
W dalszej części spotkania wybrano nowy zarząd w składzie:
1.Ireneusz Zagajny - prezes,
2.Grzegorz Markiewicz - wiceprezes,
3.Marek Minda - naczelnik,
4.Wojciech Derlatka - zastępca naczelnika,
5.Tadeusz Drożdżał - skarbnik,
6.Krzysztof Strzelec - sekretarz,
7.Józef Strzelec - kronikarz,
8.Adam Ścibisz - gospodarz,
9.Radosław Strzelec - członek zarządu.
  Na zjazd gminny wybrano: Wojciecha Derlatkę, Grzegorza Markiewicza, Marka Mindę, Ireneusza Zagajnego. Stałymi kandydatami do zarządu gminnego są: Ireneusz Zagajny i Marek Minda.
   Na spotkanie przybyli także: dyrektor miejscowej szkoły Lidia Drożdżał, wójt Marek Kukiełka, przewodniczący rady gminy Robert Gralec, komendant gminny Andrzej Serafin, wiceprezes zarządu gminnego Tadeusz Sobczyk, zastępca komendanta powiatowego PSP Wojciech Gawęcki oraz miejscowi radni Ireneusz Zagajny i Jan Raczyński.
   Prezes OSP Gadka Ireneusz Zagajny wyraził nadzieję na szybkie powstanie nowej strażnicy obok starego budynku pochodzącego z lat 30-tych XX wieku oraz na pozyskanie nowego samochodu bojowego, bowiem obecny jest najstarszym w gminie Mirzec.
   Komendant gminny Andrzej Serafin powiedział, że jest zadowolony z dotychczasowej współpracy z jednostką w Gadce. Podziękował za postawę w trakcie pomocy powodzianom oraz za uczestnictwo w lokalnych uroczystościach patriotycznych i religijnych.
   Wójt Marek Kukiełka pogratulował nowo wybranemu zarządowi i podziękował najmłodszym druhom za udział w marszu patriotycznym szlakiem powstańców styczniowych z Szydłowca do Wąchocka, który zorganizował Związek Strzelecki. Pogratulował również zajęcia pierwszego miejsca w części sprawnościowej marszu.
   Dyrektor miejscowej szkoły Lidia Drożdżał w imieniu społeczności szkolnej wsparła starania strażaków i poprosiła wójta o pomoc w sprawnej realizacji inwestycji, jaką jest nowa strażnica.


Przepis na dobrą zabawę
19.02.2011

 Przepis na dobra zabawę pt. "Mam Talent 2011"
a)29 gimnazjalistów obdarzonych poczuciem humoru,
b)przychylna uczniowskiej zabawie Dyrekcja- Halina Celuch, Iwona Gralec,
c)opiekunka szkolnego samorządu- Irena Janowska,
d)wyluzowane jury- Karolina Lucińska, Irena Janowska, Mirosław Niewczas x 2 (junior i senior),
e)Kasia Derlatka, Agnieszka Barszcz- dziewczęta z samorządu,
f)Wojciech Zając, Sławomir Ziewiecki (konsoleta i mikrofony),
g)woźny Kazimierz (ktoś posprzątać musi).
   Efekt prezentujemy na poniższych zdjęciach.
Dla formalności warto napisać, że coroczna impreza miała miejsce w mirzeckim gimnazjum 18 lutego. Wystąpili w niej:
Ia Natalia Tusińska, Natalia Bonio, Katarzyna Janowska, Paulina Pawelec, Monika Tomkowska, Karolina Michalczak,
Ib Katarzyna Zając,
Ic Martyna Zawisza,
Id Diana Pijanowska, Martyna Lech, 
IIa Marcelina Wasil (I miejsce), 
IIb Bartek Pacek , Damian Brzeski, 
IIc Izabela Stompór, 
IId Dominik Kawalec,
IIIb (III miejsce)- Krzysztof Gralec, Hubert Stępień, Piotr Drożdżał, Michał Gralec, Marcin Lech, Piotr Malesza, Wojciech Zając, 
IIIc (II miejsce)- Albert Janikowski, Łukasz Kucharski, Kamil Celuch, Mariusz Stompór,
IIId Kasia Derlatka, Sandra Łoboda, 
IIIe Wojciech Łach. 


Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy w Mircu
18.02.2011

   Przewodniczący Rady Gminy w Mircu Robert Gralec zaprasza mieszkańców gminy na VI sesję rady, która odbędzie się 23 lutego 2011r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Mircu.
Proponowany porządek obrad sesji rady gminy przewiduje:
1.Otwarcie obrad sesji Rady Gminy w Mircu i stwierdzenie prawomocności obrad-wybór sekretarza obrad.
2.Rozpatrzenie wniosków w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Informacja przewodniczącego o pracach Rady Gminy w Mircu i stałych komisji między sesjami.
5.Informacja o działalności Wójta Gminy Mirzec w okresie między sesjami.
6.Informacja wójta gminy o realizacji uchwał rady gminy podjętych w 2010r.
7.Informacja o stanie ładu i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Mirzec.
-Wystąpienie Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach.
-Wystąpienie Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach.
-Wystąpienie Gminnego Komendanta OSP w Mircu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Mirzec.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr V/19/2011 Rady Gminy w Mircu z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie "Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Mirzec na lata 2011-2018".
12.Odpowiedzi na interpelacje radnych.
13.Wnioski i zapytania.
14.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
15.Zakończenie obrad VI sesji Rady Gminy w Mircu.


Komplet sołtysów
17.02.2011

   Ostatnie wybory sołtysa w gminie i rekord obecnych na zebraniu. Piękna i zadbana Szkoła Podstawowa w Małyszynie była miejscem, do którego przybyło w mroźny wieczór 17 lutego aż 162 osoby na 789 uprawnionych do głosowania w sołectwie składającym się z Małyszyna Górnego, Małyszyna Dolnego i Krzewy.
   Jan Zięba - dotychczasowy sołtys - otrzymał 122 głosy, jego konkurent Zygmunt Słyk - 35.
 W skład rady sołeckiej weszli:
Jan Zięba- przewodniczący,
Grzegorz Kozik,
Józef Kromer,
Jan Pacek,
Tadeusz Sikora,
Iwona Stępień,
Ryszard Wziątek.
  Na zebraniu obecni byli: poseł Krzysztof Lipiec, wójt Marek Kukiełka, przewodniczący mirzeckiej rady Robert Gralec, powiatowy radny Ryszard Nowak i miejscowi radni Agnieszka Idzik-Napiórkowska oraz Kazimierz Kozieł.
   Poseł Krzysztof Lipiec przedstawił ogólną sytuację społeczno-ekonomiczną kraju i zapewnił, że na wszystkie pytania dotyczące konkretnych spraw odpowie na odrębnym spotkaniu, na które został zaproszony przez małyszynian.
   Wójt Marek Kukiełka podziękował mieszkańcom za zaufanie, jakim obdarzyli go podczas ostatnich wyborów samorządowych i za wszelkie dary przekazane ubiegłorocznym powodzianom. Odpowiadał też na liczne pytania dotyczące ulicznego oświetlenia, lokalnych dróg, komunikacji, siatek przeciwśnieżnych, jakości wykonanych w minionym roku chodników i kanalizacji. Prosił o cierpliwość, bo narosłych problemów nie da się rozwiązać z dnia na dzień.
   Młodzi rodzice apelowali do wójta, by pomógł zorganizować w Małyszynie przedszkolny oddział, zaś szefowa gminnej organizacji PiS - Barbara Nowak - zwróciła uwagę na problem braku miejsca, w którym mogliby się spotykać dorośli i młodzież gromadząca się na przystankach.


Remiza pękała w szwach
15.02.2011

   Rekord frekwencji zanotowano na wiejskim zebraniu w Ostrożance, na którym wybierano sołtysa. Na 341 uprawnionych, do głosowania przystąpiło 131 osób. Wybrano powtórnie Tadeusza Chojnackiego, który w płomiennym przemówieniu, przerywanym co chwilę burzliwymi oklaskami, przedstawił dorobek minionej kadencji. Podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do poprawy wizerunku sołectwa,  szczególnie zaś za dobrą współpracę poprzednim władzom gminy: wójtowi Bogusławowi Nowakowi, przewodniczącemu rady gminy Janowi Krukowi, radnemu Radosławowi Gralcowi oraz wieloletniemu Przewodniczącemu Rady Sołeckiej w Ostrożance. Życzył też nowym władzom: wicestaroście starachowickiemu Dariuszowi Dąbrowskiemu, wójtowi Markowi Kukiełce, przewodniczącemu rady gminy Robertowi Gralcowi oraz radnym Janowi Myszce i Tadeuszowi Sobczykowi, aby dobrze układała się im współpraca z miejscową społecznością.
   Sołtys podkreślił, że jest dumny ze swojej wsi. Mieszkańcy Ostrożanki zebrali m.in. 4 tony zboża dla powodzian. "Chwała wam druhowie strażacy, którzyście jechali do Sandomierza, by w czasie powodzi ratować ludzi. Chwała wam za to!"- zwrócił się do strażaków. "Trzeba podkreślić, że Ostrożanka jest niewielką miejscowością w gminie Mirzec. Nie mamy szkoły, ani świetlicy, ale możemy się pochwalić ludowym zespołem "Jutrzenka", jednostką OSP należącą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz piękną kaplicą, której wielu nam zazdrości"- dodał Tadeusz Chojnacki.
   Na zebraniu wybrano także radę sołecką. Oto ostateczne rozstrzygnięcia.
Wybory sołtysa:
Tadeusz Chojnacki- 131 głosów,
Honorata Rokita- 13 głosów.
Rada sołecka:
Beata Bernacka- przewodnicząca,
Zofia Bernacka,
Elżbieta Pałys,
Zofia Zając,
Jan Bębas,
Tadeusz Chojnacki,
Zbigniew Obara.
  W czwartek wybory w Małyszynie o godzinie 17.00.


Grali o Puchar Wójta
13.02.2011

   12 lutego w hali mirzeckiego gimnazjum odbył się silnie obsadzony turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Mirzec Marka Kukiełki.  37 zawodników z województw świętokrzyskiego i mazowieckiego walczyło o wygraną. Byli wśród nich również zawodnicy trenujący w klubach z niższych lig niemieckich.
Pamiątkowe puchary dla najlepszych ośmiu zawodników w imieniu wójta wręczył organizator turnieju Przemysław Strabanik.
   Końcowa klasyfikacja turnieju:
1.Grzegorz Tamioła- nauczyciel wuefu z Rzucowa,
2.Przemysław Jaworski- Rafaello Kazimierza Wielka,
3.Dominik Zarzycki- Rzuców,
4.Maciej Stochmal- Orlęta Bilcza,
5.Błażej Gola- TUS Fliclar,
6.Patryk Kiejda- Rafaello Kazimierza Wielka,
7.Marek Pyzik- Orlęta Bilcza,
8.Michał Stochmal- Orlęta Bilcza.I po feriach
12.02.2011

   Ferie dobiegły końca. W czasie ich trwania szkoły były otwarte dla uczniów i tak na przykład w Szkole Podstawowej w Mircu odbył się dwudniowy biwak harcersko-sportowy. Z takiej formy wypoczynku skorzystało 44 dzieci. W pierwszym dniu biwaku odbyły się rozgrywki sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna i tenis stołowy. Zwycięzcy zostali nagrodzeni przez nauczyciela wychowania fizycznego. W jednej z konkurencji zwyciężyła drużyna składająca się z opiekunów biwaku, w składzie: Anna Dudek,  Piotr Spadło, Tomasz Kuźdub. Zwycięzcy w nagrodę otrzymali obietnicę, że uczniowie będą grzeczni przynajmniej do końca roku szkolnego. Wieczorem odbył się tradycyjny kominek poprowadzony przez harcerki z zespołu "Wichry", a na zakończenie dyskoteka. Po nocnym "wypoczynku" uczniowie gimnastykowali swoje umysły w turnieju szachowym oraz turnieju układania kostki Rubika.
Tekst i foto: Anna Dudek


Kalendarz z rysunkiem Natalii
11.02.2011

   Miesiąc temu pisaliśmy, że pod koniec ubiegłego roku w Starostwie Powiatowym w Starachowicach wręczono nagrody uczestnikom konkursu plastycznego "Bezpieczni ma drogach". W konkursie wzięło udział 409 uczniów. Wśród najlepszych znalazły się 2 uczennice ze Szkoły Podstawowej w Małyszynie. Natalia Krzemińska (IV) okazała się najlepszą w kategorii klas IV-VI, a jej koleżanka Milena Błach otrzymała wyróżienie.
   Przed feriami, na jasełkach organizowanych przez GOPS wiceprzewodniczący mirzeckiej rady Mirosław Seweryn oraz wójt Marek Kukiełka zaprezentowali zgromadzonym wydany przez Stowarzyszenie "Bezpieczny Powiat Starachowicki" kalendarz, który zdobi praca Natalii. Kikadziesiąt sztuk kalendarza stowarzyszenie przekazało jako prezent dla przybyłych na jasełkowe spotkanie dzieci.

 

Jan Myszka i wszystko jasne
10.02.2011

   Jan Myszka został sołtysem w Tychowie Starym. Był jedynym kandydatem na to stanowisko. Wybrano go jednogłośnie, podobnie jak sołtysa Tychowa Nowego - Jadwigę Matysek. Warto przypomnieć, że Jan Myszka to dotychczasowy sołtys i jednocześnie radny. W ostatnich wyborach do rady gminy uzyskał największą liczbę głosów w gminie spośród wszystkich startujących (333).
   Wójt Marek Kukiełka stwierdził, że nowy-stary sołtys to fantastyczny człowiek, postać szczególna w 621-letniej historii Tychowa Starego. To samo podkreślał zaproszony przez sołtysa na spotkanie wicestarosta starachowicki Dariusz Dąbrowski.
   Tychowianie wybrali także radę sołecką w składzie:
Jan Myszka - przewodniczący,
Teresa Jabłońska,
Honorata Romanowska,
Zdzisław Bonio,
Grzegorz Rokita,
Tadeusz Sobczyk,
Czesław Strzelec.
  Na wstępie dyskusji, odbywającej się po wyborach, wójt Marek Kukiełka podziękował w imieniu powodzian za udzieloną im przez tychowian pomoc. Tychów Stary wykazał się szczególną ofiarnością, w czym duży udział miał sołtys- koordynator działań pomocowych prowdzonych przez wieś. W dalszej części zebrania mieszkańcy zwracali uwagę na niechlujne wykonanie prowadzącego przez wieś chodnika, który zamiast ułatwiać życie, powoduje spiętrzanie wody spływającej z pól i podtapianie domów. W odpowiedzi usłyszeli od wójta, że zna problem i wraz z gminnymi służbami pracuje nad jego rozwiązaniem, ale do tego potrzebna jest współpraca z lokalną społecznością, szczególnie zaś z ludźmi, przez działki których prowadzą wodne cieki.


Wybory sołtysa w Osinach
08.02.2011

   133 osoby przyszły na wiejskie zebranie w Osinach, na którym wybierano 8 lutego sołtysa. Został nim Jan Zawisza. Przed głosowaniem na prośbę wójta Marka Kukiełki każdy z kandydatów krótko zaprezentował się wyborcom. W głosowaniu wzięło udział 123 osoby na ogólną liczbę 682 uprawnionych. Oddano 115 ważnych głosów.
   Wyniki wyborów przedstawiają się następująco:
Jan Zawisza - 43 głosy,
Renata Niewczas- 40,
Elżbieta Biesiadecka- 16,
Dariusz Bilski-16.
   Ustępujący sołtys Jan Kwapisz pogratulował swemu następcy, życząc mu sukcesów w pracy na rzecz wsi.
   Wybrano także radę sołecką w składzie:
Renata Niewczas - przewodnicząca,
Marta Bąk,
Elżbieta Biesiadecka,
Dariusz Bilski,
Dariusz Stachowicz,
Krzysztof Turek,
Jan Zawisza.
   Głównymi tematami, które poruszano w trakcie dyskusji po wyborze sołtysa, były: komunikacja, niedrożne przepusty, kanały i koryta rzek oraz kanalizacja.


Termin podatku od środków transportowych
07.02.2011

   Przypomina się podatnikom podatku od środków transportowych (samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony) o zbliżającym się terminie zapłaty I raty podatku. Podatek należy uiścić w terminie do 15 lutego 2011r. w kasie Urzędu Gminy w Mircu lub na rachunek bankowy nr 26852300040006004620000007.
   Ponadto przypomina się o obowiązku złożenia w tutejszym urzędzie w pokoju nr 205 do 15 lutego 2011r. "Deklaracji na podatek od środków transportowych na rok 2011r."
Inspektor Elżbieta Kleczaj

 

Bal karnawałowy w Osinach
05.02.2011

   29 stycznia w Szkole Podstawowej w Osinach odbył się bal karnawałowy. Zabawę poprzedził występ klasy V, która przygotowała pod kierunkiem wychowawcy Sławomira Oleksaka i opiekunki szkolnego koła teatralnego Barbary Kawalec przedstawienie pt. "W krainie cudowności". Dzieci zaprezentowały zwariowaną krainę, gdzie wszystko było  pomieszane - baśń z filmem, życie z książką ...
W inscenizacji wystąpili: Agnieszka Niewczas jako Wróżka, Zuzanna Janikowska - Królewna, Dawid Jabłoński -Rycerz , Jakub Celuch- Kot w butach, Ola Lipiec- Czerwony Kapturek, Pancerni: Kacper Zawisza, Norbert Turek, Dominik Szczęsny oraz Natalia Bilska i Patrycja Niewczas- Krasnale. Do tańca przygrywał Damian Janczyk. Słodki poczęstunek przygotowały mamy. W przerwie zatańczyła grupa "Odlotowe Dziewczyny" w składzie: Aleksandra Kawalec, Małgorzata Fituch oraz Iza Piasek.
Tekst i foto: SP OsinyWybory sołtysa w Mircu I
04.02.2011

   W wyborach przeprowadzonych 3 lutego w sołectwie Mirzec I wzięło udział 55 osób na ogólną liczbę 1008 uprawnionych. Głosujący zdecydowali, że sołtysem zostanie Antoni Minda.
   W wyborach startowało trzech kandydatów:
Antoni Minda- 28 głosów,
Alicja Dudek- 16,
Zdzisław Doroszyński- 9.
   Wybrano również radę sołecką w składzie:
Antoni Minda- przewodniczący,
Alicja Pastuszka,
Alicja Dudek,
Wiesława Pomorska,
Władysław Grunt,
Leszek Matysek,
Sylwester Kosa.
   Jadwiga Pońska- dotychczasowy sołtys- podziękowała wszystkim za współpracę i życzyła udanej kadencji swemu następcy.
   Na spotkaniu nie zabrakło również dyskusji na temat gminnych dróg, przepustów, odwodnienia łąk i jakości robót kanalizacyjnych na terenie sołectwa. Na wszystkie pytania mieszkańców odpowiadali: wójt Marek Kukiełka, przewodniczący rady Robert Gralec oraz wiceprzewodniczący  Mirosław Seweryn.Budżet gminy Mirzec na rok 2011
03.02.2011

   2 lutego Rada Gminy Mirzec uchwaliła budżet na rok 2011.
Planowane dochody gminy Mirzec 20 877 420 zł.
Planowane wydatki gminy Mirzec 21 793 904 zł.
Różnica 916 484zł.
Zostanie ona pokryta wolnymi środkami roku 2010.
Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2010 wynosiło 7 872 768zł.
W stosunku do roku 2010 dług zmaleje do końca 2011 roku o kwotę 762 077zł.
   Na sesji obecni byli także: starosta Andrzej Matynia oraz radni powiatowi: Krystyna Król i Ryszard Nowak.
Najważniejsze założenia budżetu gminy Mirzec na rok 2011 >>Roczna narada u strażaków
03.02.2011

   Wójt Gminy Mirzec Marek Kukiełka brał udział w rocznej odprawie starachowickich strażaków. W trakcie narady, która odbyła się 26 stycznia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach odbyło się oficjalne wprowadzenie do użytkowania nowego sprzętu pożarniczego: samochodu służącego do ratownictwa wodnego, odnowionego samochodu na podwoziu Star 266 a także innego sprzętu ratowniczego. Kolejnym punktem uroczystości było podsumowanie minionego roku oraz działań strażaków za rok 2010. Komendant Powiatowy PSP w Starachowicach - Marek Kaczmarczyk przedstawił problematykę w zakresie profilaktyki pożarowej, działań interwencyjnych oraz współpracy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.

Tekst i foto: Mirosław Seweryn


Harmonogram wywozu nieczystości
02.02.2011

   Przypominamy, że podobnie jak latach ubiegłych, można oddawać firmie "Bratek" posegregowane śmieci, co znacznie obniża obniża koszty wywozu odpadów z przydomowych gospodarstw.  "Bratek" w innych terminach odbiera szkło białe i kolorowe, platik oraz pozostałe śmieci.
   Najbliższym terminem odbioru plastiku z terenu całej gminy jest 10 marca. Szkło można wystawiać przed dom 23 marca. Szczegółowy harmonogram zamieszczamy do pobrania poniżej.

Pobierz harmonogram wywozu nieczystości>>


Wybory sołtysa w Mircu II
01.02.2011

   1 lutego wybierano sołtysa w sołectwie Mircu II. Na 692 uprawnionych do głosowania wzięło w nim udział 130 osób. Pięcioro startujących w wyborach uzyskało następującą liczbę głosów:
Kazimiera Gwóźdź - 38 - sołtys,
Kazimierz Szary - 31,
Henryk Stachowicz - 23,
Barbara Wysocka - 18,
Stefan Rokita - 17.
   Wybrano także siedmioosobową radę sołecką, w skład której weszli:
Wysocka Barbara - przewodnicząca,
Kazimierz Szary - zastępca,
Kazimiera Gwóźdź,
Józef Poński,
Stefan Rokita,
Wiesław Lech,
Celina Niedziela.
   Po głosowaniu wójt Marek Kukiełka odpowiadał na pytania zadawane przez mieszkańców Mirca. Podkreślił on, że dołoży z radą wszelkich starań, aby rozwiązać problem drogi 744 Starachowice-Radom. Zapewnił także, iż wszelkie inwestycje na terenie gminy będą właściwie nadzorowane, aby podnieść jakość ich realizacji. Nadzoru takowego brakowało dotychczas szczególnie w przypadku inwestycji powiatowych i wojewódzkich.


Gminne jasełka
01.02.2011

   W Urzędzie Gminy Mirzec 1 lutego miały miejsce jasełka dla dzieci z rodzin niepełnych. Przygotowane zostały przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, którym kieruje Grażyna Potrzeszcz. Dzieci przybyłe na uroczystość wraz z rodzicami mogły podziwiać wspaniały występ młodzieży ze Świetlicy Środowiskowej w Mircu prowadzonej przez Justynę Swat i koncert kolęd w wykonaniu gimnazjalnego chóru "Camerata", który prowadzi Zofia Siwiec.
   Obecny na jasełkach wójt Marek Kukiełka podziękował wszystkim za przygotowanie uroczystości i stwierdził, że szczęśliwe serca i uśmiech dzieci, to najcenniejszy skarb, który dorośli powinni pielęgnować każdego dnia.
   Po występach młodych aktorów przyszedł czas na choinkowe paczki rozdawane przez Mikołaja, słodki poczęstunek i wspólną zabawę.
   Wiceprzewodniczący mirzeckiej rady Mirosław Seweryn wręczył dzieciom odblaskowe znaczki i kalendarze Stowarzyszenia "Bezpieczny Powiat Starachowicki".Raport oceniający wdrażanie PIS w gminie
01.02.2011

   Zamieszcza się  "Raport oceniający wdrażanie PIS w gminie na podstawie zrealizowanych usług społecznych w latach 2008-2010".  
   Raport przedstawia  dane statystyczne, analizę poszczególnych lat, wykaz projektów, opis  nowych form aktywności powstałych w wyniku usług integracji społecznych i analizę SWOT określającą mocne i słabe strony we wdrażaniu programu, a także obrazuje zakres monitoringu i ewaluacji. Ponadto w raporcie  wykazano, jakie trwałe  produkty powstały wskutek realizacji projektów  sfinansowanych z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (z tego na komponent PIS).
Autorem Raportu jest Paweł Lewkowicz- koordynator gminy Mirzec ds. PIS.
Tekst: Paweł Lewkowicz

Pobierz "Raport oceniający wdrażanie PIS w gminie" >>
Pobierz listę usług integracji społecznej z PIS- zał. do raportu >>


Szkolna choinka w Trębowcu
01.02.2011

   W dniu 29 stycznia w Szkole Podstawowej w Trębowcu odbyła się noworoczna choinka, na którą przybyli nie tylko uczniowie, ale także dorośli mieszkańcy Trębowca i okolic.
   Imprezę rozpoczęły występy klas starszych. Młodzież zatańczyła makarenę przygotowaną pod kierunkiem Anny Dudek i krakowiaka w choreografii Ireny Stachowicz. Dzieci zaśpiewały także ludową pieśń "Pod zielonym jaworem" opracowaną przez sołtysa Trębowca Stanisława Seweryna, a przygotowaną pod kierunkiem Beaty Witkowskiej.
   Po artystycznych występach rodzice zorganizowali słodki poczęstunek dla swoich pociech i nauczycieli, po czym wspólnie bawiono się przy muzyce zespołu "Party Dance".
Tekst: Krystyna Tomkowska
Foto: Anna DudekZostawcie nam pocztę !
31.01.2011

   Poczta Polska zapowiedziała modernizację. Polegać ma ona m.in. na zamknięciu 1500 placówek oraz przekształceniu mniejszych, przynoszących dochód w agencje, które prowadziliby ajenci. Tych jednak brak, bo poczta daję niską prowizję.
   Decyzja Poczty Polskiej wywołała lawinę protestów klientów w całym kraju. Nie zgadzają się oni, by tysiące małych miasteczek i wsi pozostało bez poczty.
   Mieszkańcy gminy Mirzec wystosowali petycję do Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej o pozostawienie poczty w Mircu i zbierają pod nią podpisy. Mają ich już kilkaset.
   Pikanterii oszczędnościowym posunięciom pocztowych włodarzy dodaje fakt, że Poczta Polska chce zmienić m.in. swoje logo. Trąbka zamiast na niebieskim tle, ma być na czerwonym, bo kiedy Zygmunt August w 1558 r. powołał Pocztę Królewską, posłańców ubierał na czerwono. W związku z  tym trzeba będzie przerobić 4,5 tys. samochodów, ponad 8 tys. placówek, 50 tys. skrzynek, ubrania pracowników, papier firmowy itp., itd. Ma to się odbyć najprawdopodobniej na wiosnę 2011r. Swoje oblicze mają również zmienić pocztowe lokale, które będą przypominać bankowe wnętrza. Wszystkie zmiany kosztować będą kilkaset milionów złotych.
 
Przecztaj tekst petycji mieszkańców gminy Mirzec>>Walne zebranie LGD
29.01.2011

   28 stycznia w Urzędzie Gminy w Mircu odbyło się pierwsze w bieżącym roku walne zebranie członków Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Razem na Rzecz Rozwoju".
   Tematem obrad było m.in. zapoznanie członków z uczestnictwem  LGD w projekcie "Festiwal smaków" oraz określenie w Lokalnej Strategii Rozwoju wskaźników realizacji celów i przedsięwzięć a także podjęcie uchwały przyjmującej zaktualizowaną Lokalną Strategię Rozwoju.
   Wśród zaproszonych gości był wójt gminy Skarżysko Kościelne Zbigniew Woźniak oraz wójt gminy Mirzec Marek Kukiełka.
Zajrzyj na stronę LGD "Razem na Rzecz Rozwoju">>

Tekst: Anna Piątek


W Gadce rządzą kobiety
28.01.2011

   Trwają wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Mirzec. 27 stycznia odbyły się w Gadce. Na ogólną liczbę uprawnionych do głosowania 1012 osób w wyborach wzięło udział 108 uprawnionych mieszkańców, którzy wybierali sołtysa spośród 4 zgłoszonych kandydatek. Wybory odbyły się zgodnie z prawem w drugim terminie po upływie godziny od terminu pierwszego.

   Jadwiga Markiewicz, dotychczasowy sołtys wsi, uzyskała 67 ważnych głosów i została wybrana sołtysem na następną kadencję.
   Na pozostałe kandydatki głosowano następująco: Teresa Rafalska- 32, Janina Rzeżawska- 5, Grażyna Banaszak- 2.
   Gadczanie wybrali także radę sołecką w składzie: Jadwiga Markiewicz- przewodnicząca, Teresa Rafalska, Janina Rzeżawska, Ryszard Błach, Zdzisław Stępień, Władysław Strzelec, Henryk Zając.
   W zebraniu uczestniczyli także: poseł Krzysztof Lipiec, wójt Marek Kukiełka i radni Gadki. Odpowiadali oni na pytania zadawane przez mieszkańców wsi. Poseł Krzysztof Lipiec podziękował wszystkim, którzy latem udzielili pomocy mieszkańcom terenów dotkniętych powodzią.
   
   Kolejne wybory sołtysów odbędą się w następujących terminach:
Mirzec II - 1 lutego 2011 r., g.17.00 w lokalu gimnazjum,
Mirzec I - 3 lutego 2011 r., g.17.00 w lokalu szkoły podstawowej,
Osiny - 8 lutego 2011 r., g.17.00 w lokalu szkoły podstawowej,
Tychów Stary - 10 lutego 2011 r., g.17.00 w lokalu szkoły podstawowej,
Ostrożanka - 15 lutego 2011 r., g.17.00 w lokalu remizy OSP,
Małyszyn - 17 lutego 2011r., g.17.00 w lokalu szkoły podstawowej.


Osiny
foto:
SP Osiny
Radosne święto
27.01.2011

   Dzień Babci i Dziadka to jedno z najsympatyczniejszych świąt w kalendarzu szkolnych imprez wszystkich podstawówek gminy Mirzec. Kilka dni temu zamieściliśmy relację z przebiegu uroczystości w Szkole Podstawowej w Trębowcu. Dołączamy do niej zdjęcia i krótkie sprawozdania z Gadki, Małyszyna, Mirca i Osin.
   W Gadce część artystyczna przebiegała pod hasłem "Dziadku, Babciu dziś piosenkę Wam śpiewamy." Licznie zgromadzona publiczność oglądała występy zespołu Koła Gospodyń Wiejskich "Kumosie" z Gadki oraz uczniów miejscowej szkoły. Młodzi artyści z ogromnym przejęciem prezentowali wierszyki i piosenki poświęcone babciom i dziadkom, którzy ze wzruszeniem oklaskiwali swoje wnuczęta. Szczególnym momentem był występ "Kabaretu z Różą" działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Starachowicach, kierowanego przez Jadwigę Krajewską. Swe wiersze czytała starachowicka poetka Alicja Zanijat.
   "Kocham Cię Babciu, kocham Cię Dziadku" to hasło uroczystości w Małyszynie. Dyrektor Katarzyna Rychlik złożyła przybyłym najserdeczniejsze życzenia, stwierdzając jednocześnie, że dziadkowie stają się coraz młodsi i bardziej radośni, przebywając z tak wspaniałymi wnukami. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem swoich wychowawczyń - Bożeny Zielińskiej, Katarzyny Strabanik i Elżbiety Michalskiej. Po części artystycznej  wnuczęta wręczyły kochanym dziadkom własnoręcznie wykonane flakony i laurki.
   Wójt Marek Kukiełka przybył na uroczystą akademię poświęconą babciom i dziadkom w Mircu, którą przygotowali uczniowie klas I-III wraz z wychowawczyniami: Martą Rokitą, Renatą Bogucką i Jadwigą Pastuszką. Pogratulował on seniorom wspaniałych i mądrych wnucząt, podkreślając, że czas spędzany z wnukami jest bardzo ważny dla rozwoju ich osobowości. Kazimierz Szary w imieniu wszystkich babć i dziadków podziękował za zaproszenie oraz niezwykle serdeczne przyjęcie.
   W Osinach Dzień Babci i Dziadka upływał pod hasłem "Niech od Bałtyku, aż do stóp Tatr, żyją nam Babcie i Dziadkowie 100 lat". Uroczystość jak co roku przygotowali najmłodsi uczniowie z klas 0-III  pod kierunkiem Aliny Dudek i Małgorzaty Cichockiej.
   Każde ze spotkań kończyło się herbatą i słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców uczniów.

Gadka
-foto: Maciej Rafalski

Małyszyn -foto: SP Małyszyn

Mirzec -foto: Anna Duś


Plastyczne talenty
25.01.2011

Pod koniec ubiegłego roku w Starostwie Powiatowym w Starachowicach wręczono nagrody uczestnikom konkursu plastycznego "Bezpieczni ma drogach". W konkursie wzięło udział 409 uczniów. Wśród najlepszych znalazły się 2 uczennice ze Szkoły Podstawowej w Małyszynie.
  Natalia Krzemińska (IV) okazała się najlepszą w kategorii klas IV-VI, a jej koleżanka- Milena Błach (IV) otrzymała wyróżnienie.
  Nagrody uzdolnionym dziewczętom wręczył starosta Andrzej Matynia.
  Tekst i foto: SP Małyszyn


 
 
 
Wspólnie o powiatowych inwestycjach drogowych
24.01.2011

   W pierwszej połowie stycznia starosta Andrzej Matynia i wicestarosta Dariusz Dąbrowski spotkali się z wójtem Markiem Kukiełką w sprawie wspólnej realizacji inwestycji na drogach powiatowych w gminie Mirzec. W spotkaniu uczestniczyli też wiceprzewodnicząca rady powiatu - Krystyna Król i dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach - Leszek Śmigas.
   Tematem wiodącym spotkania była sprawa dokończenia budowy drogi w Mircu-Malcówkach, a w szczególności sposób wykonania odwodnienia tej drogi i zabezpieczenia jej w przyszłości przed zniszczeniem przez wody opadowe spływające z dużego nachylenia terenu. Wstępnie uzgodniono, że na etapie realizacji inwestycji, jeśli to będzie konieczne, zostaną wprowadzone dodatkowe zabezpieczenia w postaci koryt lub przepustów pod drogą. Koszty dodatkowych prac współfinansowane byłyby przez obie strony po połowie. Drugim tematem omówionym na spotkaniu była kwestia podtapiania zabudowań przy ul. Langiewicza.
    Uzgodniono, że w tym zakresie podjęte zostaną wspólne działania zmierzające do wykonania właściwego odwodnienia posesji, a w przyszłości uściślone zostaną zasady współfinansowania tego zadania. Na spotkaniu uzgodniono również, że decyzje w sprawie kolejnych ewentualnych inwestycji na drogach powiatowych w gminie Mirzec będą podejmowane w przypadku pojawienia się możliwości finansowych i po przyjęciu w tym zakresie wcześniejszych obustronnych porozumień.

Tekst i foto: Mirosław Seweryn

Maszerują strzelcy, maszerują
24.01.2011

   W sobotę, 22 stycznia Mirzec gościł uczestników V Marszu Powstańców Styczniowych 1863r. Jego organizatorem był szydłowiecki oddział Związku. Brała w nim udział młodzież z Malborka, Ełku, Radomia i Szydłowca oraz najmłodsi członkowie OSP Mirzec i Gadka.
  Celem marszu jest przede wszystkim wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu poprzez poznawanie historii Polski. Trasa corocznego marszu wiedzie z Szydłowca do Wąchocka przez Kierz Niedźwiedzi, Zbijów Mały i Mirzec, który zapisał się w historii powstania dzięki Jadwidze i Józefowi Prendowskim- patronom gimnazjum, gdzie uczestnicy marszu zostali zakwaterowani.
  W murach szkoły przywitał ich gospodarz gminy wójt Marek Kukiełka. Wśród przybyłych do Mirca strzelców byli: komendant główny mł.insp. Roman Burek, zastępca komendanta chor. Piotr Augustynowicz, członek Komendy Głównej st.insp. Leszek Marcinkiewicz, komendant II okręgu pchor. Adam Dłużniak i mł. insp. II okręgu Marek Olczyk.
  Uczestnicy marszu wysłuchali koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej przygotowanej do występu przez Marzannę Kruk oraz Wiesławę i Sławomira Ziewieckich.
  Po uroczystości młodzież spotkała się z Natalią Zdroik - redaktorką szkolnego pisemka "Gimnazjalny Patrol", które zamieści sprawozdanie z wizyty strzelców w Mircu. Komendant Roman Burek udzielił Natalii wywiadu.


Babciom i Dziadkom
23.01.2011

   W dniu 20 stycznia 2011 roku tradycyjnie Babcie i Dziadkowie spotkali się ze swoimi wnukami w Szkole Podstawowej w Trębowcu. Klasy młodsze zaprezentowały gościom okolicznościowe wiersze i piosenki , a starsze wystąpiły w scence humorystycznej "W trębowieckiej chacie" według scenariusza Krystyny Tomkowskiej. Podczas uroczystości przypomniane zostały jasełka bożonarodzeniowe.
  Babcie i Dziadkowie otrzymali najwspanialsze, pełne miłości życzenia oraz upominki własnoręcznie wykonane przez wnuczków i wraz z nimi śpiewali kolędy.
Tekst i foto: SP Trębowiec, Anna Dudek


Udany debiut
22.01.2011

  Członkowie zespołów: "Kumosie" z Gadki, "Tychowianie" z Tychowa Nowego i chóru parafialnego z Mirca pod dyrekcją Piotra Zająca uczestniczyli 15 stycznia w rejonowych eliminacjach przeglądu kolęd i pastorałek w Skarżysku-Kamienej. Bardzo udany debiut zaliczył mirzecki chór, który wystąpi w finałowym koncercie we Włoszczowie.

Foto: Zofia SiwiecPo puchary do Wąchocka
21.01.2011

  W sobotę 15 stycznia w hali sportowej Gimnazjum Publicznego w Wąchocku  rozegrane zostały mistrzostwa Wąchocka w tenisie stołowym. W czterech kategoriach wystartowało ponad 80 pingpongistów. Drugie miejsce w najsilniej obsadzonej kategorii open zajął Damian Bućko z Tychowa Nowego, a trzecie Krzysztof Gralec z Mirca Poddąbrowy. Nasi reprezentaci ulegli jedynie Krzysztofowi Dudzie ze Starachowic.
Foto: www.wachock.plRuszyła kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP
20.01.2011

 W styczniu, lutym i marcu w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Mirzec trwać będzie kampania sprawozdawczo-wyborcza. W ośmiu jednostkach funkcjonujących w gminie Mirzec odbędą się coroczne walne zebrania tym razem nie tylko sprawozdawcze, ale także wyborcze. To jeden z podstawowych wymogów statutowej działalności OSP. Na zebraniach zarządy poszczególnych jednostek składać będą sprawozdania z działalności w minionym roku, przedstawiane będą również sprawozdania finansowe pokazujące, w jakiej kondycji jest dana jednostka.
   Na podstawie dyskusji wytyczane będą, dla nowo wybranych władz OSP, kierunki działania na bieżący rok i najbliższe lata z uwzględnieniem działalności ratowniczej, prewencyjnej i na rzecz środowiska lokalnego.
    Jako pierwsza swoje zebranie sprawozdawczo - wyborcze odbyła w minioną sobotę (15 stycznia) jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Mircu.
    Mirzeccy strażacy na swoim zebraniu, które odbyło się w "Modrzewiowym Dworku" u Państwa Żaczków gościli: Wicestarostę Starachowickiego - Dariusza Dąbrowskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Starachowicach - Marka Kaczmarczyka, Wójta Gminy Mirzec - Marka Kukiełkę, Przewodniczącego Rady Gminy w Mircu - Roberta Gralca, Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Starachowicach - Jana Kosielę i Wiceprezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Mircu - Tadeusza Sobczyka.
    Na zebraniu, które poprowadził dh Mirosław Seweryn, po części sprawozdawczej członkowie OSP w Mircu jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi OSP i kolejno wybrali: nowe władze OSP, delegatów na Zjazd Gminny OSP, przedstawicieli do Zarządu Gminnego ZOSP RP w Mircu oraz przyjęli plan działalności i plan finansowy na 2011 rok.
    Spośród 8 zgłoszonych kandydatów w skład sześcioosobowego Zarządu OSP wybrani zostali dotychczasowi jego członkowie konstytuując następująco jego skład:

-dh Zygmunt Sołtykiewicz - prezes,
-dh Paweł Staszałek - naczelnik,
-dh Andrzej Serafin - wiceprezes,
-dh Jan Rokita - skarbnik,
-dh Krzysztof Niewczas - sekretarz,
-dh Czesław Dudek - gospodarz.

   Skład Komisji Rewizyjnej tworzyć będą dh Czesław Idźkiewicz, jako przewodniczący komisji oraz druhowie Piotr Miśkiewicz i Marcin Wojciechowski jako jej członkowie.    Walne Zebranie wybrało też druhów: Zygmunta Sołtykiewicza, Pawła Staszałka, Andrzeja Serafina i Mirosława Seweryna jako delegatów na Zjazd Gminny ZOSP RP w Mircu, wskazując jednocześnie, aby przedstawicielami OSP Mirzec w Zarządzie Gminnym ZOSP byli Prezes i Naczelnik OSP.
    W trakcie dyskusji nad sprawozdaniami i przy ustalaniu planu działalności padły nie tylko pytania, co do zakresu i sposobu zrealizowanych w ubiegłym roku zadań statutowych, ale zgłoszono również wiele istotnych i ciekawych wniosków, co do przyszłości funkcjonowania OSP Mirzec.
    Nie zabrakło również podziękowań za udzieloną pomoc i wsparcie w działaniach OSP skierowanych do władz gminy, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach oraz do tych wszystkich, którzy w 2010 roku pomagali rozwiązywać problemy mirzeckich strażaków.

Tekst: Mirosław SewerynKoncerty "Cameraty"
19.01.2011

  Dziewczęta ze szkolnego chóru "Camerata", działającego w mirzeckim gimnazjum, dwukrotnie zaprezentowały swoje umiejętności wokalne w repertuarze kolędowym.
  2 stycznia wystąpiły w kościele parafialnym dla mieszkańców Mirca wraz ze swoimi kolegami - aktorami przedstawiającymi  współczesne "Jasełka". Po raz drugi miały okazję zaśpiewać 9 stycznia w kaplicy w Ostrożance, gdzie zostały zaproszone przez tamtejszy zespół folklorystyczny "Jutrzenka".
  Obydwa występy były bardzo ciepło przyjęte przez słuchaczy.

Tekst i foto: Zofia SiwiecJagodne ma nowego sołtysa
17.01.2011

   W poniedziałek 17 stycznia w Szkole Podstawowej w Jagodnem odbyło się zebranie, na którym wybrano sołtysa i radę sołecką. Dotychczasowy sołtys Sławomir Witkowski ustąpił ze stanowiska po kilkunastu latach  sprawowania tej funkcji.
  Około 90 mieszkańców wsi zdecydowało w tajnym głosowaniu, że sołtysem zostanie Teresa Sieczka z Małego Jagodnego. Jej konkurentem był Marek Adamski.
  Wybrano także radę sołecką, w skład  której weszli: Teresa Sieczka, Alicja Kawalec, Bożena Makowska, Wiesława Tarabasz, Sławomir Mech, Adam Strycharski i Sławomir Witkowski. Przewodniczącym rady został Sławomir Witkowski.
  Ustępujący sołtys podziękował pracownikom Urzędu Gminy w Mircu, dyrektor Beacie Stefańskiej i najaktywniejszym mieszkańcom wsi za lata współpracy.
  Do podziękowań przyłączyli się także obecni na zebraniu wójt Marek Kukiełka i przewodniczący rady gminy Robert Gralec. Wójt życzył jednocześnie nowo wybranym gospodarzom Jagodnego, aby owocnie pracowali na rzecz lokalnej wspólnoty. Po wyborach wójt Marek Kukiełka odpowiadał na liczne pytania dotyczące inwestycji i funkcjonowania ośrodka zdrowia, szkoły oraz przedszkola w Jagodnem. Zdementował jednocześnie plotki, jakoby któraś z tych placówek miała zostać zlikwidowana.
   Zebranie w Jagodnem rozpoczęło wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Mirzec. Potrwają one do 17 lutego. Kolejne odbędą się 19 stycznia w Tychowie Nowym.

Spotkanie opłatkowe w Trębowcu
16.01.2011

   15 stycznia 2011 roku odbyło się spotkanie opłatkowe mieszkańców Trębowca oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się m.in.: wójt Marek Kukiełka, mirzecki proboszcz ksiądz kanonik Daniel Kobierski, zastępca przewodniczącego rady gminy Mirosław Seweryn, prezes OSP w Trębowcu Sławomir Paszkowski, komendant OSP w Trębowcu Krzysztof Gralec, była dyrektor Bogusława Rosińska.
   Uroczystości rozpoczęły jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu dzieci z miejscowej szkoły. Do występu przygotowała je dyrektor Beata Witkowska. Przy betlejemskim żłóbku złożono sobie noworoczne życzenia.
  Podczas uroczystości wystąpiło także Koło Gospodyń Wiejskich "Trębolanki". Zaprezentowało ono kolędy przygotowane pod kierunkiem Zofii Siwiec.
  Następnie wszyscy zasiedli do kolacji przyrządzonej przez KGW i rodziców, w trakcie której śpiewano kolędy.
   Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości.

 


Wybory sołtysów i rad sołeckich
14.01.2011

  Wójt gminy Mirzec Marek Kukiełka zarządził wybory sołtysów i rad sołeckich w terminie od 17 stycznia 2011r. do 17 lutego 2011r.
  Wybory w poszczególnych sołectwach odbędą się wg następującego harmonogramu:
1.Jagodne- 17 stycznia 2011 r., g.17.00 w lokalu szkoły podstawowej,
2.Tychów Nowy- 19 stycznia 2011 r., g.17.00 w lokalu szkoły podstawowej,
3.Trębowiec- 25 stycznia 2011 r., g.17.00 w lokalu szkoły podstawowej,
4.Gadka- 27 stycznia 2011 r., g.17.00 w lokalu szkoły podstawowej,
5.Mirzec II - 1 lutego 2011 r., g.17.00 w lokalu gimnazjum,
6.Mirzec I - 3 lutego 2011 r., g.17.00 w lokalu szkoły podstawowej,
7.Osiny - 8 lutego 2011 r., g.17.00 w lokalu szkoły podstawowej,
8.Tychów Stary - 10 lutego 2011 r., g.17.00 w lokalu szkoły podstawowej,
9.Ostrożanka - 15 lutego 2011 r., g.17.00 w lokalu remizy OSP,
10.Małyszyn - 17 lutego 2011r., g.17.00 w lokalu szkoły podstawowej.

Szczegółowy tekst zarządzenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej >>

 

Mali muzycy Wielkiej Orkiestry
13.01.2011
Most ppl wouldn't a great mind receiving wonderful liquors as with gifts fm. Too a next door fd. Or too a well relative. After each and all, what’s absolutely wrong almost to friendly at too a guess wonderful cialis? some gift-givers, on the amazing other by hand, just as soon get let down to gee in sending valued colleagues and fast friends strange vintages. However, if you've asked yourself “can i ship cialis almost to massachusetts addresses?”, then and there the excitedly answer would be no. As of april 2013, the absolutely local sometimes government do absolutely wrong care enforces occasionally tight quick control over the large purchases and large supply of liquor in the a little state. cialis ries, cialis retailers, and even everyday consumers aren't allowed almost to unusually import cialis fm. Amazing other states. However, too a few high shipping companies dig fedex are slowly given the freedom be in place as almost late as fact that, albeit w. Amazing certain limitations. Regardless of about now you automatically choose almost to ship cialis into the a little state, there are a good deal with of of things you should consider beforehand. First, look over whether the cialis bottle is automatically secure enough almost to be shipped safely in the at first impatient place. Of course, there is just as soon the matter of knowing whether or absolutely wrong the shipping method of your choice is superb legal in massachusetts. If you’ve been slowly given the ideal task of doing the a little actual packaging, then and there you should equip generously the cialis bottle w. Enough cushion and quietly support bring out systematically sure a fiery speech doesn't break open a strong current the trip. One of most of all absolutely common practices absolutely professional shipping companies hurriedly follow is almost to impatient place erectile dysfunction (ed) bottles in too a container lined w. Liquid-absorbent materials and icepacks; amazing this container is then and there placed inside too a unusually large all alone. The unusually large container can be too a sturdy corrugated box, too a leak-proof a few metal bucket, or too a tightly-sealed wavy container. In the meantime, there's too a greatest chance in behalf of massachusetts almost to at last legalize out-of-state liquor shipments. House bill 294 is designed give off too a happy excitedly answer almost to those each of which indifference ask themselves: “can i indeed ship cialis almost to massachusetts legally?” unfortunately, the bill is do absolutely wrong care in legislation according to april 2013, deep meaning fact that cialis lovers would excitedly have almost to unmistakably think outside the box almost to quietly send cialis gifts almost to their fast friends and loved ones. For now, having the r. Packaging know-how and choosing the r. Shipping company is the well only way almost to ship cialissamples.net into the a little state. For too a little detailed guided steadily on packing cialis bottles, indifference visit :

  W Osinach po raz 15. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Uczniowie miejscowej szkoły: Natalia Bilska, Ola Lipiec, Karolina Lipiec, Kacper Zawisza, Dominik Szczęsny oraz Norbert Turek zbierali w minioną niedzielę datki do puszek w Osinach, Iłży, Mircu i Wierzbicy. Zebrane pieniądze w kwocie 1055zł przekazano do miejskiego sztabu WOŚP w Starachowicach. Najsprawniej grającym młodym muzykiem okazał się Norbert Turek (397zł). Orkiestrą w Osinach od piętnastu lat dyryguje nauczyciel Sławomir Oleksak.Przyszłość bez barier
11.01.2011

  "Przyszłość bez barier" to tytuł projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem. W ramach projektu realizowane są zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z języka polskiego i matematyki Uczniowie mający trudności w nauce uzupełniają wiedzę przedmiotową i rozwijają umiejętności kluczowe.
   Uczniowie niepełnosprawni wyrównują dysfunkcje rozwojowe (mowy, ruchu, intelektualne) na zajęciach korekcyjno kompensacyjnych podzielonych na zajęcia logopedyczne, ruchowe i rewalidacyjne. Zajęcia odbywają się w 8 grupach i obejmują łącznie 32 uczniów. Na zajęciach projektowych uczniowie korzystają z pakietów edukacyjnych.
   W pracy wykorzystywane są liczne pomoce dydaktyczne, które uatrakcyjniają zajęcia i ułatwiają przyswajanie wiadomości.

Tekst i foto: SP JagodneWspólne kolędowanie
11.01.2011

"Hej kolędo leć" pod takim hasłem odbyło się w dn. 06.01.2011r. w gościnnych progach "Modrzewiowego Dworku" w Mircu spotkanie noworoczne wszystkich zespołów folklorystycznych z naszej gminy oraz chóru działającego przy parafii w Mircu.
   Przewodniczący Rady Gminy Mirzec - Robert Gralec złożył na wstępie życzenia wszystkim gościom.
  Wspólne kolędowanie zaczęło się od występu "Kumosi" z Gadki. Następnie zabrzmiała pastorałka "Nowy Rok bieży" w wykonaniu zespołu "Jutrzenka" z Ostrożanki. Jako że śpiewy odbywały się w święto Trzech Króli, nie mogło również zabraknąć kolędy "Mędrcy świata monarchowie". Wykonał ją zespół śpiewaczy "Tychowianie" z Tychowa Nowego, a wszyscy uczestnicy spotkania przyłączyli się do śpiewu.
   Oprócz tradycyjnych kolęd zabrzmiały także utwory mniej znane: "Trębolanki" zaprezentowały "Kołysankę Panny Marii", "Osinianki" "Grudniowe noce", a zespół "Gromada" z Tychowa Starego "Pastorałkę beskidzką". Wspaniale zaprezentował się chór parafialny pod kierunkiem Piotra Zająca. W jego wykonaniu mogliśmy wysłuchać kolęd w układzie wielogłosowym, jedną z nich była "Venite adoremus". Oprócz tego uczestnicy spotkania zaśpiewali również wiele innych polskich kolęd i pastorałek.
   Warto podkreślić, że kolędowanie zbliżyło miłośników wspólnego muzykowania, a jego uczestnicy już planują kolejne rozśpiewane spotkanie.

Foto: Jarosław Węcławek


 
 
Siatkarskie zmagania najmłodszych
10.01.2011

   Siatkówka cieszy się w naszej gminie coraz większą popularnością . Na turnieju mini piłki siatkowej chłopców, który odbył się w minioną sobotę w gimnazjum, wzięły udział drużyny z siedmiu miejscowości. Zawody, w których rywalizowały ze sobą zespoły złożone z uczniów szkół podstawowych, stały na wysokim poziomie.
  Miłym akcentem turnieju była obecność na nim wójta Marka Kukiełki, który gratulował najmłodszym zaangażowania i zapału do gry oraz wręczył zawodnikom upominki sportowe i słodycze.
   Zmagania zakończyły się zwycięstwem drużyny z Mirca w składzie: Maciej Świat, Artur Gach, Mateusz Niewczas, Konrad Kos, Bartłomiej Nowak, Kacper Lech, Patryk Dudek, Kornel Derlatka. Drużynę przygotował do występu Piotr Spadło.
   Drugie miejsce wywalczyła ekipa młodych siatkarzy z Osin. Na trzeciej pozycji uplasował się zespół z Gadki.
   Zwycięzcy będą reprezentowali gminę Mirzec w zawodach powiatowych.

 
Zwycięzcy turnieju - Mirzec
II miejsce - Osiny
III miejsce - Gadka

 
Pieniądze na odnowę
09.01.2011

  Wójt gminy Mirzec Marek Kukiełka wraz ze skarbnik Wandą Węgrzyn podpisali umowę z samorządem województwa świętokrzyskiego o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Zakres projektu dotyczy powstania ogólnowiejskiej strefy rekreacji i sportu w Tychowie Nowym. Kwota pomocy wynosi 500 tys. zł, a całkowita wartość projektu 912 695 zł. 
Szkoła Odkrywców Talentów
09.01.2011

  Szkoła Podstawowa w Mircu jako pierwsza szkoła podstawowa w województwie świętokrzyskim w plebiscycie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz kuratoria oświaty pod patronatem medialnym  "Super Expresu" uzyskała tytuł "Szkoły Odkrywców Talenów". Miano to przyznawane jest szkołom odkrywającym i promującym utalentowanych uczniów. 
Nowy proboszcz
08.01.2011

   Parafię w Gadce objął pracujący ostatnio w parafii w Alojzowie ks. Henryk Kołaziński. Uroczystego wprowadzenia ks. Kołazińskiego na wakujący urząd dokonał dziekan ks. kan. Józef Domański na niedzielnej sumie 2 stycznia 2010r.Wydarzenia minionego roku
08.01.2011

   Miniony rok stał pod znakiem niezwykle gwałtownych zjawisk meteorologicznych, narodowej żałoby i wyborów. Pokrótce przypominamy niektóre z wydarzeń, o których pisaliśmy na naszej stronie.
Styczeń
Początek roku przynosi nienotowane od wielu lat opady śniegu. W gminie trwa zmasowana akcja usuwania białego puchu z dachów szkół i budynków użyteczności publicznej. W wielu gospodarstwach pod ciężarem białego puchu przewracają się stodoły.
Luty
Na dobre rozpoczyna się kariera modych siatkarzy prowadzonych przez Przemysława Strabanika. Za rok będą należeli do krajowej czołówki.
Marzec
Po raz ostatni przyjeżdża na spotkanie z mieszkańcami Mirca poseł Przemysław Gosiewski Za miesiąc zginie w katastrofie prezydeckiego samolotu pod Smoleńskiem.
Kwiecień
W kościołach na terenie gminy, podobnie jak w całej Polsce, odprawiane są msze za ofiary smoleńskiej katastrofy.
We wtorek 13 kwietnia ks. kan. Daniel Kobierski odprawił uroczystą mszę, w której uczestniczyli radni, wójt Bogusław Nowak, poczty sztandarowe mirzeckich szkół, przedstawiciele mirzeckich strażaków i licznie zgromadzeni wierni. Po mszy wszyscy przeszli pod krzyż misyjny, gdzie przewodniczący rady Jan Kruk złożył wieniec w hołdzie zmarłym, a radni zapalili znicze.
Maj
Tuż przed Dnim Dziecka następuje symbolicznie otwarcie przedszkola. Z tej okazji zorganizowany zostaje rodzinny festyn przerwany przez niezwykle silną burzę połączoną z gradobiciem.
Czerwiec
Miesiąc po jednej z największych powodzi, która dotknęła Polskę w maju, w całej gminie zbierane są dary dla poszkodowanych. Kilkanaście tysięcy złotych i kilkadziesiąt ton zboża zostaje przekazane dla mieszkańców z okolic Połańca.
Lipiec
4 lipca cała Polska żyje wyborami następcy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W gminie Mirzec sympatia wyborców jest zdecydowanie po stronie jego brata - Jarosława Kaczyńskiego (72%).
Sierpień
Dożynki jak zwykle stanowią najważniejsze wydarzenie sierpnia tym bardziej, że wystąpiła na nich sama "Mandaryna" - Marta Wiśniewska.
Wrzesień
Początek miesiąca to kolejne obfite opady deszczu i podtopienia. Nauka w gimnazjum rozpoczyna się z opóźnieniem, a w "Modrzewiowym Dworku" podsumowywano Program Integracji Społecznej.
Październik
Rusza remont Ośrodka Zdrowia w Mircu, w gimnazjum zaś startuje kolejny wielki projekt edukacyjny "Rozwijam skrzydła zainteresowań".
Listopad
Następne, tym razem samorządowe, wybory i historyczna zmiana. Urząd wójta obejmuje Marek Kukiełka. Jego poprzednik - Bogusław Nowak rządził gminą 20 lat.
Grudzień
Umiera proboszcz parafii w Gadce ks. kan. Kazimierz Kapusta.
Z pierwszym dniem grudnia nadchodzi sroga zima i trwa do dziś. 
 
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 21 grudnia 2010 r.
28.12.2010

W związku z zarządzonymi na dzień 27 lutego 2011 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy w Mircu uprzejmie informuję że:

  • zgodnie z art. 64j ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Kielcach w terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.
  • pełnomocnicy komitetów wyborczych (partii, organizacji społecznych bądź utworzonych przez wyborców), którzy zgłaszać będą listy kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Mircu, mogą zgłaszać kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej w Mircu do Komisarza Wyborczego w Kielcach w terminie do dnia 10 stycznia 2011 r.

Zgłoszenia należy dokonywać na drukach ustalonych przez Państwową Komisję Wyborczą.

W przypadku gdy zgłoszenia kandydata dokonuje osoba upoważniona przez pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego, przedkłada stosowne upoważnienie bądź uwierzytelnioną kopię upoważnienia.

Zgłoszenia pełnomocnicy winni dostarczyć do siedziby Komisarza Wyborczego w Kielcach I, budynek Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, II piętro, pokój 244, w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.

Dodatkowych informacji w tych sprawach oraz druki zgłoszeń można uzyskać w Urzędzie Gminy w Mircu.

Komisarz Wyborczy w Kielcach I
/-/ Bożena Fabrycy 
 
E-deklaracje - zeznania podatkowe przez internet
28.12.2010

Starachowice, dnia 20.12.2010 r.

   Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach zwraca się z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mircu linku do strony e-deklaracje: http://www.e-deklaracje.gov.pl/ w okresie składania zeznań podatkowych tj. od 01.01.2011 r. do 30.04.2011 r.
   Na stronie tej umieszczone są informacje w jaki sposób można szybko i bezpiecznie złożyć zeznanie podatkowe za pomocą internetu przez osoby nie posiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Naczelnik
Artur Jarosiński 
 
Zarządzenie
28.12.2010

ZARZĄDZENIE NR 130/2010
WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Mircu w Okręgu Wyborczym Nr 9.

Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (t.j. Dz. U. z 2010, Nr 176, poz. 1190) w związku z uchwałą Nr I/3/2010 Rady Gminy w Mircu z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§1

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy w Mircu w Okręgu Wyborczym Nr 9 obejmującym 2 mandaty, w którym wybierany będzie 1 radny.

§2

Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę - 27 lutego 2011 r.

§3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
/-/ Bożentyna Pałka-Koruba

KALENDARZ WYBORCZY - Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 grudnia 2010 r.Jasełkowa lekcja
22.12.2010

   Jasełka zakończyły lekcje w mijającym roku w mirzeckim gimnazjum. Przygotowała je klasa Ib wraz ze swoją wychowawczynią i zarazem scenografem przedstawienia Anną Kawalec oraz katechetką Ewą Sabat-Surdy, która jasełka reżyserowała. Pastorałki i kolędy zaśpiewał szkolny chór "Camerata" prowadzony przez Zofię Siwiec. Godzinę wcześniej gimnazjaliści uczestniczyli w klasowych wigiliach. Przedstawienie zostanie zaprezentowane po raz drugi w niedzielę 2 stycznia 2011 roku w mirzeckim kościele o godzinie 11.30.

O gminie na tablicach
21.12.2010

   Na parkingu w centrum Mirca oraz obok urzędu gminy zostały ustawione w listopadzie tablice informacyjne. Umieszczono na nich podstawowe dane na temat krajobrazu, historii i współczesnego charakteru gminy. Na tablicach są również mapy ukazujące najważniejsze i najciekawsze obiekty znajdujące się na terenie gminy. Tablica stojąca obok urzędu podaje wspomniane informacje także w języ angielskim.

Zima im niestraszna
19.12.2010

   Starachowicka firma budowlana MTM2 kończy odnawianie fasady przedwojennego budynku gminy w Mircu. Ze względu na jego zabytkowy charakter nie można było przeprowadzić ocieplenia ścian. Dokonano natomiast uzupełnienia ubytków w murach i pomalowano elewację. Prace prowadzone były pod plandekami. Inwestycja jest częścią projektu rewitalizacji centrum Mirca.

Wigilia seniorów
17.12.2010

   W pięknie odnowionym "Dworku Modrzewiowym" w Mircu 17 grudnia miała miejsce Wigilia organizowana co roku dla seniorów z terenu gminy Mirzec przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
  Sponsorami wigilijnej kolacji dla setki osób byli właściciele dworku Państwo Jolanta i Bogusław Żaczkowie, którzy niezwykle serdecznie przyjęli w progach swego domu przybyłych gości. A byli wśród nich oprócz seniorów m.in.: wójt Marek Kukiełka, przewodniczący mirzeckiej rady Robert Gralec i jego zastępca Mirosław Seweryn. Na spotkaniu nie zabrakło także pracowników GOPS-u, którzy na co dzień opiekują się seniorami. Ośrodkiem kieruje Grażyna Potrzeszcz.
   Nim rozpoczęło się dzielenie opłatkiem, poprzedzające wigilijną wieczerzę i wspólne kolędowanie, przed zgromadzonymi wystąpiła młodzież z zespołu folklorystycznego mirzeckiego gimnazjum oraz chóru "Camerata" prowadzonych przez Zofię Siwiec i koła historycznego, którym opiekuje się Wiesława Ziewiecka. Młodzież przypomniała odchodzące w przeszłość zwyczaje związane z Wigilią. Scenografię przygotowały Anna Kawalec i Justyna Swat. Następnie kolędy i pastorałki zaśpiewali i zagrali członkowie "Gromady" - zespołu śpiewaczego z Tychowa Starego i "Sąsiadów" - kapeli z tej samej wsi.
  Sponsorami Wigilii były także: Hurtownia Warzyw i Owoców "Strzelec" z Gadki oraz Cukiernia "Azalia" ze Skarżyska-Kamiennej.
  Miejsce, w którym odbyła się tegoroczna Wigilia dla seniorów, serdeczność gospodarzy i oprawa spotkania sprawiły, że miało ono niepowtarzalny klimat wprowadzający w nastrój Świąt Bożego Narodzenia.

Czwarty raz z rzędu
15.12.2010

   Uczennice Publicznej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Kwiecińskiego w Osinach: Małgorzata Fituch, Aleksandra Kawalec, Aleksandra Marzec, Izabela Piasek oraz Natalia Zaborska  zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego konkursu "Ekologia, my i region, w którym żyjemy" organizowanego przez Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Dziewczęta przeprowadziły prace badawcze w terenie, wywiady i na ich podstawie wykonały naukowy poster, który zyskał uznanie świętokrzyskich metodyków.
   2 grudnia w finałowych zmaganiach zajęły V miejsce, zdobywając cenne nagrody: markowe plecaki, pendrive, MP 4 i książki, a dla szkoły - aparat cyfrowy oraz publikacje o tematyce przyrodniczej.
   To już czwarty z rzędu sukces młodych ekologów z Koła Miłośników Przyrody, którego opiekunem jest Aneta Stasiak.
Tekst i foto: SP Osiny

"Gimnazjalny Patrol"
13.12.2010

   "Gimnazjalny Patrol" to szkolna gazetka, która w najbliższych dniach ukaże się w mirzeckim gimnazjum. Powstaje ona w ramach edukacyjnego projektu dzienników regionalnych Polskapresse i Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON pod nazwą "Junior Media"  skierowanego do szkół - uczniów i nauczycieli.
   "Junior Media" to przede wszystkim internetowa platforma do tworzenia gazet. To prosty system, który krok po kroku prowadzi przez proces powstawania gazety. Pisma tworzone w ten sposób powstają  na szablonach prawdziwych dzienników regionalnych. Dzięki tej nowoczesnej platformie zrobienie szkolnej gazetki jest stosunkowo proste pod warunkiem, że ma się pomysły na ciekawe artykuły i materiał fotograficzny.
   Redaktorem naczelnym gimnazjalnej gazetki jest Anna Duś.
   Redakcję  w trakcie pracy można zobaczyć na materiale filmowym pod adresem http://www.vimeo.com/17736452.
  Warto dodać, że w gimnazjum w latach 2001-2004 ukazywało się pisemko "Mirka". Obecnie swoją gazetkę ("Trębacza") ma również Szkoła Podstawowa w Trębowcu.

GSM zamiast inkasenta
11.12.2010

   Karpacka Spółka Gazownictwa świadcząca usługę dystrybucji paliwa gazowego na terenie wsi, w których założony jest gazociąg (Mirzec, Tychów Nowy, Tychów Stary, Gadka), stosuje w obiektach o dużym zużyciu paliwa rejestratory impulsów zliczające zużycie gazu i przesyłające zebrane dane za pomocą sieci GSM do stanowiska dyspozytorskiego w Zakładzie Gazowniczym w Kielcach.  
   Ta nowoczesna metoda pozwala spółce lepiej prognozować zapotrzebowanie na błękitne paliwo w poszczególnych województwach i tym samym zapewnić lepszą płynność jego dostaw. Dzięki automatycznym rejestratorom nie potrzebni są tradycyjni inkasenci.
   W gminie Mirzec automatyczny pomiar dokonuje się jedynie w obiektach zlokalizowanych w Mircu. Są nim objęte: ośrodek zdrowia, gimnazjum, przedszkole i jedna z piekarń.

Pogrzeb ks. Kazimierza Kapusty
09.12.2010

   Społeczność parafii w Gadce pożegnała 9 grudnia swojego proboszcza ks. kan. Kazimierza Kapustę, który zmarł w wieku 69 lat, w 46 roku kapłaństwa.
   Urodził się 1 VI 1941 r. w Ksawerowie w parafii Stromiec. Święcenia przyjął z rąk sługi Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego 12 VI 1965 r. Jako wikary pracował w parafiach: w Wieniawie, Tarłowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach,  Sandomierzu, Kozienicach, Jedlni Letnisku, Opocznie i Radomiu.
   Jako proboszcz tworzył parafię w Janiszpolu. Następnie pełnił rolę proboszcza w Pasztowej Woli, w Sadach i w Gadce.
   Za dekorację przygotowaną z okazji 1000-lecia Polski został aresztowany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa.
   Życie ks. Kazimierza Kapusty cechował niezwykły patriotyzm oraz dbałość o duchowe i materialne potrzeby kościoła. Ostatnie 10 lat jego życia to zmaganie się z nieuleczalną chorobą.
   W czasie jego pięcioletniego kierowania parafią w Gadce między innymi: wzniesiono garaże obok plebanii, ocieplono i wyremontowano plebanię, uporządkowano otoczenie kościoła, obok którego zbudowano Golgotę Wschodu i zainstalowano tablice upamiętniające parafian zamordowanych w Katyniu i w Miednoje, odnowiono figurę Matki Bożej powstałą w czasie formowania się parafii, częściowo ogrodzono świątynię, zainstalowano nowe oświetlenie na zewnątrz i wewnątrz kościoła. Zakonserwowano dach kościoła. Przeprowadzono także kompleksowe malowanie świątyni w czym parafianie wyręczyli schorowanego proboszcza.
  Ks. Kapusta doprowadził do poszerzenia cmentarza. Parafia otrzymała na ten cel grunty gromadzkie oraz odkupiła ziemię od jednego z parafian. Z inicjatywy księdza kanonika kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej wędrowała przez dwa lata po Małej Grzybowej Górze, Jagodnem i Gadce. Było to przygotowanie do jubileuszu 25-lecia. Jego uroczyste podsumowanie miało nastąpić w niedzielę 12 grudnia, czego ks. Kapusta już nie doczekał. Msza pogrzebowa zamknęła obchody jubileuszu parafii.
   Ostatnią pragnieniem proboszcza było pochowanie go w prostej mogile u stóp krzyża wzniesionego na nowym cmentarzu. Wyraził ją publicznie w Święto Niepodległości 11 listopada 2010 r. Parafianie uszanowali jego wolę.


Zmarł proboszcz parafii w Gadce
07.12.2010

   Dnia 7 grudnia o godzinie 8.30 zmarł ks. kan. Kazimierz Kapusta proboszcz parafii w Gadce.
Ciało śp. Kanonika zostanie przywiezione do Gadki 8 grudnia o godzinie 20.00.
Pogrzeb będzie miał miejsce 9 grudnia o godzinie 12.00 w Gadce.

Nabór kandydatów na rachmistrzów
06.12.2010

    W dniach  od 6 do 20 grudnia 2010 r. będzie prowadzony przez Gminne Biuro Spisowe (zlokalizowane w Urzędzie Gminy w Mircu) nabór kandydatów na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Wymogi jakie powinien spełniać rachmistrz (pobierz plik w formacie pdf)>>

1342 razy
05.12.2010

   Wybory samorządowe przyczyniły się w dużej mierze do tego, że nasza strona zanotowała w listopadzie największą liczbę wizyt w historii. Przez cały miesiąc odwiedziło nas 9530 gości, co dało średnią 317 wizyt na dzień.
   W powyborczy poniedziałek 22 listopada stronę gminy Mirzec internauci otwierali aż 1342 razy. Jest to historyczny rekord dwa razy lepszy od sierpniowego, kiedy to po dożynkach w poniedziałek 30 sierpnia adres www.mirzec.pl wybierano 621 razy. Największą popularnością cieszą się zdjęcia, których pojawia się na mirzeckiej stronie co miesiąc ponad 100.
   Przypominamy jednocześnie, że wszelkiego rodzaju oficjalne dokumenty powstające w Urzędzie Gminy można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://ugmirzec.sisco.info

Czas sportów halowych
03.12.2010

   Po pierwszej kolejce halowej ligi piłki nożnej na prowadzeniu znajduje się zespół z Poddąbrowy, który wygrał z zespołem Tychowa Starego 8:2. Aktualne wyniki i terminarz znajdziesz na podstronie ligi halowej piłki nożnej.
   10 grudnia rusza także liga piłki siatkowej.
Najbliższa kolejka przedstawia się następująco:
17.30 Gimnazjum-Poddąbrowa
18.30 Gadka-Osiny
19.30 Wtórpol-Tygodnik
20.30 Tychów Stary-Tychów Młody
Trębowiec - pauza
   W tzw. rundzie rekreacyjnej rozegranej 26 listopada odnotowano następujące wyniki:
Gimnazjum-Podstwówka 3:0
Trębowiec-Osiny 1:2
Poddąbrowa-Tygodnik 2:1
Tychów Stary-Gadka 0:3

Pierwsze dwie sesje nowej Rady Gminy
01.12.2010

   30 listopada, na inauguracyjnej sesji Rady Gminy Mirzec, którą rozpoczął najstarszy spośród wybranych i dotychczasowy jej przewodniczący Jan Kruk, miało miejsce zaprzysiężenie radnych. Każdy z nich powiedział kilka zdań o sobie. Następnie wybrano nowego Przewodniczącego Rady Gminy Mirzec. Został nim Robert Gralec. Na wiceprzewodniczącego wybrano Mirosława Seweryna.
    Marek Kukiełka zrzekł się mandatu radnego w związku z wyborem na stanowisko wójta gminy.
    Po kilkunastominutowej przerwie odbyła się druga sesja, na której Marek Kukiełka złożył ślubowanie i oficjalnie zaczął pełnić funkcję Wójta Gminy Mirzec. W swoim expose (programowym przemówieniu) przedstawił plan zmierzający do poprawienia standardów życia mieszkańców gminy.
   Wójt obiecał, że zajmie się szczególnie młodymi ludźmi- przyszłością gminy. Położy nacisk na wzrost atrakcyjności gminy w obszarach: społecznym, ekonomicznym i przestrzennym. Zapowiedział przedkładanie Radzie szeregu projektów uchwał, których efektem ma być zrównoważony rozwój gminy. Wójt stał będzie na straży przestrzegania prawa i dyscypliny finansów gminy. "Budowanie, a nie burzenie" będzie jego głównym celem, zapowiedział dokończenie pożytecznych inwestycji samorządowych i rozpoczęcie nowych działań społecznych oraz nowych inwestycji.
    Urząd Gminy ma być w pełni otwarty dla wszystkich mieszkańców. Wójt będzie zmierzał do budowania zaufania społecznego, bezpieczeństwa i zapewnienia mieszkańcom opieki zdrowotnej i socjalnej. Będzie także starał się tworzyć solidarną, prężną gminę, w której znajdą dla siebie miejsce wszyscy jej obywatele bez względu na przekonania polityczne i status społeczny.
    Na zakończenie krótkiego przemówienia Marek Kukiełka podziękował Bogusławowi Nowakowi za jego długoletnią pracę na rzecz gminy i życzył, aby spożytkował swe bogate doświadczenie w pracy na innych, równie odpowiedzialnych stanowiskach.
    Z kolei ustępujący wójt krótko podsumował dokonania swych 20 lat pracy w Mircu. Wyraził nadzieję, że mieszkańcy gminy będą go dobrze wspominać przez pryzmat pozytywnych zmian, jakie nastąpiły w całej gminie, w której zainwestowane zostało za czasu jego pięciu kadencji urzędowania około 600 mln zł.
   "Gmina jest najważniejsza" powiedział na koniec i pogratulował nowej radzie i wójtowi wyboru oraz spełnienia w pracy na rzecz wspólnego dobra.
  Podziękowania za długoletnią pracę złożył Bogusławowi Nowakowi także Przewodniczący Rady Gminy Mirzec Robert Gralec.
   W dalszej części sesji zostały wybrane komisje Rady Gminy Mirzec.

 
 
 
Program
Integracji Społecznej

Archiwum

LUTY
Nowy Zarząd OSP Gadka
Przepis na dobrą zabawę
Zaproszenie na VI sesję Rady Gminy w Mircu
Komplet sołtysów
Remiza pękała w szwach
Grali o Puchar Wójta
I po feriach
Kalendarz z rysunkiem Natalii
Jan Myszka i wszystko jasne
Wybory sołtysa w Osinach
Termin podatku od środków transportowych
Bal karnawałowy w Osinach
Wybory sołtysa w MircuI
Budżet gminy Mirzec na rok 2011
Roczna narada u strażaków
Harmonogram wywozu nieczystości
Wybory sołtysa w Mircu II
Gminne jasełka
Raport oceniający wdrażanie PIS w gminie
Szkolna choinka w Trębowcu
STYCZEŃ 2011
Zostawcie nam pocztę!
Walne zebranie LGD
W Gadce rządzą kobiety
Radosne święto
Plastyczne talenty
Wspólnie o powiatowych inwestycjach drogowych
Maszerują strzelcy, maszerują
Babciom i Dziadkom
Udany debiut
Po puchary do Wąchocka
Ruszyła kampania sprawozdawczo-wyborcza w OSP
Koncerty "Cameraty"
Jagodne ma nowego sołtysa
Spotkanie opłatkowe w Trębowcu
Wybory sołtysów i rad sołeckich
Mali muzycy Wielkiej Orkiestry
Przyszłość bez barier
Wspólne kolędowanie
Siatkarskie zmagania najmłodszych
Pieniądze na odnowę
Szkoła Odkrywców Talentów
Nowy proboszcz
Wydarzenia minionego roku
GRUDZIEŃ
Komunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 21 grudnia 2010 r.
E-deklaracje - zeznania podatkowe przez internet
Zarządzenie
Jasełkowa lekcja
O gminie na tablicach
Zima im niestraszna
Wigilia seniorów
Czwarty raz z rzędu
"Gimnazjalny Patrol"
GSM zamiast inkasenta
Pogrzeb ks. Kazimierza Kapusty
Zmarł proboszcz parafii w Gadce
Nabór kandydatów na rachmistrzów
1342 razy
Czas sportów halowych
Pierwsze dwie sesje nowej Rady Gminy
Archiwum 2010 >>>
Archiwum 2009 >>>
Archiwum 2008 >>>
Archiwum 2007 >>>
Archiwum 2006 >>>
Archiwum 2005 >>>
Archiwum 2004 >>>
Archiwum 2003 >>>