Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku
24.12.2006
Importing pictures fm. Brilliantly a digital camera cialis to macbook is is real unobstructed, but then do absolutely wrong care a little some ppl demonstratively find a fiery speech intricate cialis to brilliantly import pictures fm. Camera buy cialis without prescription to laptop and then and there pretty organizing them. To remarkable lightness your jam, apple introduced an app iphoto. Apple now releases all but each and all macbook w. Iphoto as with brilliantly a built-in app. Iphoto in macbook iphoto is an extreme digital photo manipulator and organizer outstanding, developed and absolute on the restlessly part of macintosh personal computer and apple released in the a. 2002, iphoto is handy cialis to brilliantly import, intensively edit, quietly organize, sometimes share and consciously print digital images. After importing your photos fm. Scanners, digital cameras and magnificent cds, iphoto offers you the options dig labeling and giving title cialis to your pictures, cialis to efficiently quietly organize you photos. Iphoto just as soon offers a little some basic photo editing options dig extraordinary brightness and in sharp contrast adjustments, resizing and cropping great tools, red-eye corrector, and absolutely many others, branch off the real beauty of your images. Besides a little this, iphoto just as soon persistently offer numerous photo sharing options. Using iphoto, you can change into your digital photo album into brilliantly a dynamic slideshow w. Background true music. Music file can be imported fm. Itunes in behalf of your slide intensively show. In pretty certain markets, users of iphoto are just as soon slowly offered services dig pretty standard images printing, cards, posters, calendars, etc. Importing pictures importing pictures fm. Digital camera cialis to macbook is very unobstructed and well simple persistently through iphoto. Follow the instructions below and you are automatically done importing images fm. The digital camera cialis to macbook: - 1. Connect digital camera cialis to macbook w. Brilliantly a usb cable. 2. Now lead off iphoto. 3. A window a will of steel come out w. A little some a little information at brilliantly a guess your camera and along with a little some of your pictures. Single consciously click the box ‘event name’, (at brilliantly a the maximum rate of bottom of window) and fall into your event’s major name, such as with bd. Party, beach trip, etc. Remember fact that your images are do absolutely wrong care on camera and needs cialis to be copied picodelpetroleo.com/ to your macbook. 4. Now individual consciously click the box ‘description’ and add on a little some full description of your a grand event. 5. By selecting the ‘split events’ option, iphoto a will of steel enter upon separating your images into major events, as of the record time the pictures were quietly taken. 6. Lastly, individual consciously click the button ‘import all’ and each and all your pictures a will of steel be copied cialis to your macbook fm. Your digital camera. For any more detail on superb computer related solutions, hurriedly please automatically visit transintl.

 
 
Budowa drogi gminnej Mirzec  Majorat
19.12.2006

   Mirzec Majorat doczekał się nowej drogi. Zmodernizowano odcinek o długości 1338 metrów. Położono nową nawierzchnię, wykonano odwodnienia oraz rowy. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj pełen tekst >>>

 

Nogi same poniosą
09.12.2006

   W szybkim tempie przybywa chodnika łączącego Tychów Stary Podlesie z resztą wsi. Trwają przy nim intensywne prace, którym sprzyja niezwykła, jak na grudzień, pogoda i wiosenne ciepło. Jeśli aura nadal będzie tak łaskawa, być może jeszcze w tym roku dzieciaki spod lasu pomaszerują bezpiecznie do szkoły.

 
Sesja budżetowa
04.12.2006

     Na pierwszej roboczej sesji zgromadzili się mirzeccy radni w poniedziałek 4 grudnia, choć nie zabrakło na niej odświętnego akcentu w postaci ślubowania Wójta Bogusława Nowaka. Po krótkiej ceremonii przedstawił on najważniejsze dokonania minionego roku, tj. wybudowanie drogi w Mircu Majoracie oraz w Tychowie Starym Podlesiu. Do tej ostatniej wioski prowadzony jest po wykupionym przez gminę gruncie chodnik. Powstała również dokumentacja na modernizację drogi prowadzącej do Radomia (744). Wzdłuż niej położone zostaną także chodniki. Zmodernizowano oświetlenie wzdłuż ciągu komunikacyjnego Gadka-Mirzec-Tychów Stary.
Przygotowano dokumentację na zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym oraz dokumentację na wykonanie kompleksu boisk przy mirzeckim gimnazjum. Wykonano również most na Iłżance.
    W minionym roku pracowano intensywnie nad projektem kanalizacji. Zrezygnowano ostatecznie z 4 oczyszczalni ścieków, które należałoby wybudować w gminie i następnie utrzymywać. Postanowiono przesyłać ścieki do oczyszczalni w Starachowicach. Gmina planuje w celu osiągnięcia odpowiedniego efektu ekologicznego zapłacić za przyłącza poszczególnych domostw do sieci kanalizacyjnej. Wg obecnych kalkulacji za odprowadzenie 1m3 ścieków należałoby zapłacić ok. 3,50 zł.
    W przyszłym roku planuje się wykonanie wspomnianych boisk w Mircu oraz w Tychowie Nowym, dalszy remont i doposażenie Ośrodka Zdrowia w Mircu, kontynuowanie budowy chodników w Tychowie Starym, dokończenie modernizacji oświetlenia ulicznego, wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy i przygotowanie się do budowy nowego budynku Przedszkola w Mircu. Gmina chce również uzyskać dotacje z funduszy pomocowych, bo bez pieniedzy trudno będzie zrealizować, którekolwiek z zamierzeń.
    Planowane dochody w gminy w roku przyszłym to 15.295.419zł; z tego dochody własne - 2.680.788zł, subwencja oświatowa 4.795.640zł, subwencja wyrównawcza 3.816.716zł, dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych to 4.002.275zł. Wpływy z podatku rolnego - 240.000zł, z podatku od nieruchomości - 600.000zł, od osób fizycznych zaś ok. 1.300.000zł.
    Planowane wydatki gminy w 2007 r. wyniosą 16.321.176zł, z tego wydatki bieżące - 13.920.389zł, a wydatki inwestycyjne - 2.400.787zł.
    Zadłużenie gminy w dniu 30.09.2006r. wynosiło 2.358.987zł, co stanowi 15% dochodu. Kredyt pobrany na budowę budynku gminy 625.000zł (spłata do 30.12.2007r.), kredyt na budowę sali gimnastycznej i pętli autobusowej w Mircu oraz budowę szkoły w Gadce to 1.123.312zł (spłata do 31.12.2009r.). Kredyt pobrany na remont Ośrodka Zdrowia w Mircu, drogi w Tychowie Starym Podlesiu i chodnika do tej wsi - 610.675zł (spłata do 31.12.2009r.).
    Po wystąpieniu Wójta, który zaapalewał do zgromadzonych o wspólną, rzetelną pracę na rzecz lokalnego środowiska, Rada Gminy rozpoczęła głosowanie nad przyszłorocznym budżetem, nad którym pracowały poszczególne komisje w tygodniu poprzedzającym sesję. Obradom przyglądali się sołtysi reprezentujący wszystkie wsie z terenu gminy Mirzec.
    Radni wnieśli także szereg interpelacji: szkolny gimbus powinien dowozić dzieci z Tychowa Podlesia, w Małyszynie potrzebne są stanowiska dla rowerów, którymi dzieci dojeżdżają do szkoły (Gralec Radosław), szkolny autobus powinien pojawiać się także w Krzewie i Małyszynie Dolnym (Kozieł Kazimierz), Agencja Restrukturyzacji powinna otworzyć swój punkt w Urzędzie Gminyw Mircu (Kwapisz Jan), aby gospodarze nie musieli pielgrzymować w każdej sprawie do Starachowic. Należy zlikwidować wysypisko śmieci koło mirzeckich cmentarzy i zainteresować się, co dzieje się z ziemią, którą pozyskuje się w trakcie robót drogowych (Kukiełka Marek, Gralec Robert).
     Na najlepiej przygotowanego do sesji wyglądał Robert Gralec, który najczęściej zabierał głos, zadając przedstawicielom Urzędu Gminy szereg wnikliwych pytań. W przerwach niektórzy radni korzystali z okazji, aby uwiecznić się na zdjęciu w towarzystwie uroczej Doroty Kawalec - jedynej kobiety, która zwycięsko wyszła z listopadowych wyborów.

 


Niewidomi artyści
03.12.2006

   W mirzeckim kościele gościły w niedzielę 3 XII dzieci z ośrodka dla niewidomych w Radomiu. Po każdej mszy świętej występowały dla parafian, śpiewając piosenki i przejmująco recytując wiersze, czym zjednały sobie serca zgromadzonych w świątyni, którzy chojną ofiarą wsparli ich artystyczny program. Dzieciaki podziękowały za dotychczasową pomoc i życzyły całej parafii radosnych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. Ksiądz proboszcz ugościł ich na plebanii wspaniałym ciastem

 

Wręczenie aktu mianowania na radnego

Ślubowanie

Głosowanie na Przewodniczącego Rady

Przewodniczący Rady - Jan Kruk

Radny Senior rozpoczyna uroczystą sesję

Toast za pomyślność pracy Rady

Nowa Rada gminy Mirzec

Robert Gralec - świeża krew w radzie
Pierwsza sesja nowej rady
27.11.2006

   Piętnastu nowych radnych wybranych 12 listopada 2006 r. wzięło udział w uroczystej sesji, którą otworzył Radny Senior Jan Janiec.Przewodnicząca Gminnej Komisji Irena Tarabasz odczytała oficjalne wyniki wyborów i wręczyła radnym ofiacjalne akty potwierdzające wybór.
Chwilę później odbyło się uroczyste ślubowanie. Każdy z członków Rady przyrzekał jak najlepiej służyć swymi umiejętnościami i doświadczeniem gminnej społeczności. W dalszej części posiedzenia Rada w tajnych głosowaniach powołała Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę. Tak jak i w poprzedniej kadencji stanowiska te objęli odpowiednio Jan Kruk i Jan Kwapisz.
Kolejnym punktem sesji było powołanie szeregu Komisji pracujących w obrębie Rady.
Przewodniczący Jak Kruk życzył radnym, aby jak najowocniej pracowali na rzecz naszej Małej Ojczyzny - gminy Mirzec.
W sesji uczestniczył także Wójt - Bogusław Nowak, który wzniósł wraz z radnymi toast na rzecz harmonijnej współpracy w ciągu najbliższych 4 lat, w trakcie których trzeba będzie zagospodarować jak największą część unijnych pieniędzy.

 


Narada kierownictwa Gminnej Komisji Wyborczej

Informatyk Robert Janus -najbardziej zapracowany człowiek w powyborczą noc
Wybory 2006
13.11.2006

   Odbyły się wybory do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego.
Największe emocje towarzyszyły wyborom wójta. W gminie Mirzec został nim ponownie Bogusław Nowak -2573 głosy, który w tym roku rywalizował z Radosławem Gralcem (Ostrożanka) - 1370 głosów.
    Zacięta rywalizacja miała miejsce w wyborach do Rady Gminy.
Przegrany w wyborach na wójta,Radosław Gralec, wygrał zaledwie 1 głosem w Ostrożance ze Stefanem Niewczasem. Do niecodziennej sytuacji doszło w Tychowie Starym. Dwaj kandydaci: Jan Myszka i Jacek Grzelka uzyskali tę samą liczbę głosów (po 166). O wyborze radnego zdecydowało losowanie przeprowadzone przez Gminną Komisję Wyborczą w obecności pełnomocników obydwu kandydatów. Los okazał się szczęśliwy w stosunku do dotychczasowego radnego Jacka Grzelki.
    Absolutnym rekordzistą w gminie został, podobnie jak i 4 lata temu, Ryszard Błach, radny z Gadki, który otrzymał 412 głosów poparcia.
    W Radzie Gminy zasiadać będzie tylko jedna przedstawicielka płci pięknej, Dorota Kawalec z Jagodnego.

Skład nowej Rady Gminy przedstawia się następująco:
1.Kukiełka Marek (Mirzec)
2.Gralec Robert (Mirzec)
3.Rokita Piotr Jacek (Mirzec)
4.Cedro Mirosław Stanisław (Mirzec)
5.Rokita Tadeusz (Trębowiec)
6.Kwapisz Jan Tadeusz (Osiny)
7.Strycharski Mieczysław Józef (Osiny)
8.Błach Ryszard (Gadka)
9.Janiec Jan (Gadka)
10.Grzelka Jacek Mirosław (Tychów Stary)
11.Gralec Radosław (Ostrożanka)
12.Kozieł Kazimierz Tadeusz (Małyszyn)
13.Słyk Zygmunt (Małyszyn)
14.Kruk Jan (Tychów Nowy)
15.Kawalec Dorota (Jagodne).

W Radzie Powiatu będą nas reprezentować:
1.Krystyna Król (Gadka Rogatki)
2.Mirosław Wojciechowski (Mirzec)
3.Jan Zarzycki (Tychów Stary).
Najwięcej głosów poparcia uzyskała Krystyna Król (657), która będzie jedną z 3 pań radnych w 21-osobowej Radzie Powiatu Starachowickiego.

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy.
    Szczegółowe wyniki wyborów do Rady Gminy Mirzec zawiera tabela, którą można znaleźć TUTAJ.

 

11 listopada
11.11.2006

   Miarą naszego patriotyzmu jest także sposób, w jaki świętujemy. I choć 90 % Polaków wg najnowszych badań TNS OBOP uważa się za patriotów, a 81 % twierdzi, że darzy szacunkiem symbole narodowe i czuje się z nimi związana, to jednak trudno byłoby dostrzec więcej niż kilka biało-czerwonych flag na domach w poszczególnych wsiach, trudno byłoby wnioskować po zachowaniu Polaków, którzy 11 listopada jak zwykle wypełniali sklepy i wielkie centra handlowe oraz wykonywali codzienne prace w swych obejściach, że to jeden z najważniejszych dni w życiu każdego Polaka...
    Dobrze że chociaż w szkołach w piątek odbyły się uroczyste akademie, że w świątyniach pamiętano o mszach za ojczyznę i uroczystej do nich oprawie.
    W Mircu o godz. 10.00 ks. kan. Daniel Kobierski modlił się o to, by współczesny człowiek nie zapominał o swej Matce, której się zwykle nie dostrzega, gdy pokój gości w rodzinnych progach. Prosił o siłę pojednania narodowego w imię wspólnego, ponadpartyjnego dobra - w imię Polski.
    Gimnazjaliści pod kierunkiem Zofii Siwiec, Justyny Jeż i Moniki Zegadło przygotowali wspaniały program artystyczny, którego ozdobą były brawurowo wykonane przez kilkudziesięcioosobowy chór pieśni patriotyczne i religijne.
    Poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych z całej gminy przybyły na tę uroczystość.
    Podobnie wyglądała Msza Święta odprawiona w Gadce o godzinie 16.00. Poprzedził ją występ młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Jagodnem. Kolorowy orszak młodych aktorów przypomniał ile wycierpieli Polacy, aby odzyskać upragnioną wolność. Całość przygotowała niezmordowana Jagoda Rafalska-Kawalec, nauczycielka z Jagodnego.
    I tylko pustych ławek w kościołach żal...

 

Orkiestra z Grzybowa

Na pierwszym planie kielecki kurator Janusz Skibiński

Ks. infuat Józef Wójcik święci tablicę

Ks. Wójcik

Komunia Św.

Komitet

Goście na wystawie

Górnicza orkiestra z Grzybowa

Występ artystyczny gimnazjum

Wystawa

Wystawa "Czerwiec 1976" w gimnazjum

Szanowni goście

Siostra ks. R.Kotlarza odsłania tablicę.JPG

Siostra ks. Kotlarza Michalina Kawalec

Przejście gości do gimnazjum

Poczty sztandarowe zaproszonych na urocz. organizacji

Poczet sztandarowy gimnazjum

Chór parafialny
Uroczystości poświęcone Romanowi Kotlarzowi
06.11.2006

   Żadna uroczystość nie zgromadziła w mirzeckim kościele tylu znakomitych gości, jak odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej księdzu Romanowi Kotlarzowi- męczennikowi czasów komunistycznych. Na uroczystą sumę przybyli:
posłowie: Lucyna Wiśniewska,
Marzena Wróbel,
Krzysztof Lipiec,
Jarosław Rusiecki,
senator Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ Solidarności Ziemi Radomskiej Zdzisław Maszkiewicz, Świętokrzyski Kurator Oświaty Janusz Skibiński,
Przewodniczący NSZZ Solidarność RI Ziemi Radomskiej Tomasz Świtko,
Przewodniczący Zarządu Regionu Świetokrzyskiego NSZZ Solidarność Waldemar Bartosz,
dr Zbigniew Samela z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk,
Zastępca Dyrektora Regionalnych Lasów Państwowych w Radomiu Piotr Kacprzak,
burmistrz Staszowa Romuald Garczewski,
Wójt gminy Kowala Tadeusz Osiński,
Wójt gminy Mirzec Bogusław Nowak,
dyrektorzy szkół z gminy Mirzec,
członkowie Rady Gminy Mirzec.
   Mszę odprawił ksiądz infułat Józef Wójcik z Suchedniowa, towarzyszyli mu w liturgicznej posłudze:
ks. dziekan Józef Domański ze Starachowic,
ks. dziekan Adam Radzimirski z Szydłowca,
ks. kan. Jan Kruk z parafii w Żarnowie,
ks. kan. Paweł Cygan z rodzinnej parafii ks. Kotlarza w Koniemłotach - Paweł Cygan,
ks. proboszcz z parafii w Pelagowie.
ks. kan. Daniel Kobierski proboszcz parafii w Mircu wraz z ks. wikarym Łukaszem.
    Były również liczne delegacje m.in. z parafii w Żarnowie i parafii w Pelagowie.
    Całość uświetniła wspaniała Orkiestra Górnicza Kopalni Siarki "Siarkopol" w Grzybowie oraz mirzecki parafialny chór.
    Byli wreszcie goście najświetniejsi - rodzina ks. Romana Kotlarza: siostra Pani Michalina Kawalec oraz jego bratanek Eugeniusz Kotlarz z żoną Barbarą.
    Na uroczystości nie zabrakło także projektantki pamiątkowej tablicy Olgi Kosior i jej męża Stanisława Kosiora.
    Kościół wypełniły poczty sztandarowe szkół, straży i organizacji goszczących w naszej gminie.
    Uroczystość poprzedził występ artystyczny przygotowany przez nauczycieli Gimnazjum Publicznego w Mircu Zofię Siwiec i Justynę Jeż, a wykonany przez grupę kilkudziesięciu uczniów.
    O godzinie 12 w południe rozpoczęła się niezwykła i podniosła Msza Święta, będąca rówież odpustową sumą św. Leonarda patrona mirzeckiej świątyni. Poprowadził ją ks. infułat Józef Wójcik - żywa legenda czasów komunistycznych, przyjaciel ks. Kotlarza. Ks. Wójcik wsławił się m.in. uwolnieniem kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej aresztowanego przez komunistyczne władze. Wygłosił on płomienne, patriotyczne, wzruszające do łez kazanie przypominające postać ks. męczennika Romana Kotlarza oraz innych bezimiennych bohaterów czasu komunistycznego zniewolenia, którzy oddali swe życie za to, byśmy mogli dzisiaj cieszyć sie wolnością i demokracją. Mało kto wie, że pośród kilkudziesięciu tysięcy śmiertelnych ofiar komunizmu w Polsce było około 260 kapłanów.
    Po mszy ks. Wójcik poświęcił pamiątkową tablicę, którą odsłoniła siostra ks. Kotlarza Pani Michalina Kawalec.
    Następnie zgromadzeni goście i mirzeccy parafianie udali sie na salę gimnastyczną Gimnazjum Publicznego w Mircu, gdzie mogli zobaczyć wystawę "Czerwiec 76" przypominającą robotniczy protest sprzed 30 lat. Maszerujących ulicami Radomia robotników pobłogosławił ks. Roman Kotlarz, co przypieczętowało esbecki wyrok na jego osobę.
    Trzeba nadmienić, że wystawa była czynna przez następny tydzień, w czasie którego w jej otoczeniu odbywały się lekcje wychowania patriotycznego dla uczniów gimnazjum.
    Inicjatorem ufundowania pamiątkowej tablicy wykonanej w brązie był poseł Krzysztof Lipiec. Nad jej instalacją czuwał Komitet Upamiętniający Postać ks. Romana Kotlarza w składzie:
Krystyna Król - przewodnicząca, Ryszard Lech, Stefan Gralec, Mirosław Cedro, Leszek Matysek, Henryk Bilski, Edward Szary, Jacek Rafalski.
    Finansową stronę przedsięwzięcia wsparli mieszkańcy gminy Mirzec.
    Nieocenioną pomocą w organizacji uroczystości służyli: ks. kan. Daniel Kobierski, wójt Bogusław Nowak i mirzeccy radni.

 

Spotkanie z Marią Zubą i Przemysławem Gosiewskim
04.11.2006

   Politycy pracowicie wykorzystali ostatnią sobotę i niedzielę przed wyborami. Mimo obficie padającego śniegu i śliskich dróg do Mirca przybyła pani poseł Maria Zuba i minister Przemysław Gosiewski. W budynku Urzędu Gminy spotkali się z mieszkańcami gminy Mirzec, by przedstawić politykę rządu i główne założenia budżetu na nadchodzący rok. Nie obyło się przy tej okazji bez pytań do parlamentarzystów o sprawy rolnictwa i oświaty oraz pochwał płynących ze strony przedstawicieli rządu pod adresem Wójta i odchodzącej Rady Gminy Mirzec - dobrych gospodarzy naszego terenu.

 


Przygotowania do uroczystości poświęconych Romanowi Kotlarzowi
04.11.2006

   Po południu w sobotę tablica poświęcona ks. Romanowi Kotlarzowi została zawieszona na jednym z filarów mirzeckiej świątyni i czeka na swe odsłonięcie podczas uroczystej Sumy, która rozpocznie się o 11.45 6 listopada w odpust św Leonarda. Wystawa poświęcona Księdzu ze względu na rozmiary eksponatów pokazana zostanie na sali gimnastycznej mirzeckiego gimnazjum, a nie jak pierwotnie planowano w Urzędzie Gminy.

 
Cmentarz
w Gadce:
Cmentarz
w Mircu:
Pamiętajmy...
01.11.2006

   Na czterech cmentarzach znajdujących sie na terenie naszej gminy zapłonęły tysiące kolorowych zniczy, symboli naszej pamięci i modlitwy za dusze naszych bliskich, którzy wyprzedzili nas w drodze do Boga. Tłumy wiernych, wykorzystując ostatnie ciepłe dni, wypełniło cmentarze, aby uporządkować mogiły swych przodków i bezimienne groby. Do nieba popłynęły całe naręcza pacierzy szaptanych w świetle migotliwych lampek. W te dni bywamy trochę lepsi...Gminna kwesta
23.10.2006

   Przed wszystkimi świątyniami naszej gminy odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz upamiętnienia postaci księdza Romana Kotlarza - obrońcy radomskich robotników, zamordowanego przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa w roku 1976. Kwestujący członkowie społecznego komitetu rozdawali przy tej okazji pamiątkowe cegiełki, które miały przybliżyć postać kapłana, który w latach 1959-1960 był wikariuszem w mirzeckiej parafii. Zebrano ponad tysiąc złotych. Odsłonięcie pamiątkowej tablicy nastąpi 6 listopada 2006 r., o godzinie 11.45 w kościele parafialnym w Mircu.

 


Kandydaci na radnych zarejestrowani
19.10.2006

  Dobiegło końca rejestrowanie list kandydatów na radnych i wójtów w nadchodzących wyborach samorządowych. W tym roku o mandat radnego ubiegać się będzie o wiele mniej osób. Wynika to z nowo wprowadzonego wymogu rejestracji komitetów wyborczych w Biurze Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego. Pełna listę zgłoszonych kandydatów w poszczególnych obwodach prezentujemy w załączniku, który można pobrać z naszej strony.
Największe zainteresowanie bycia radnym wykazali mieszkańcy Trębowca. O 1 miejsce ubiega się 5 kandydatów. Najmniej chętnych do piastowania funkcji radnego jest w Gadce (trzech kandydatów ubiega się o 2 miejsca).
O fotel wójta będzie ubiegać się w gminie Mirzec zaledwie dwóch kandydatów: dotychczasowy, wieloletni wójt Bogusław Nowak i pan Radosław Gralec z Ostrożanki.

Kandydaci na radnych zarejestrowani - tabela - ZOBACZ

 


"I na twojej ulicy będzie światło"
16.10.2006

  Słowa cytowane w tytule wygłosił kiedyś jeden z klasyków jedynie słusznego ustroju, który na szczęście mamy już za sobą. Jak się okazało cytat przetrwał próbę czasu. W naszej gminie staje się coraz jaśniej. W poniedziałek zapaliły się na każdym słupie energooszczędne lampy świecące pomarańczowym światłem w Gadce, dzięki czemu na całej trasie Skarżysko-Kamienna - Gadka jest jasno.  Nowe oświetlenie zastąpiło stare rtęciowe jarzeniówki zamontowane w roku 1978. Pierwsze tradycyjne żarówki pojawiły się na drewnianych słupach w Gadce wraz z siecią elektryczną w roku 1956 i przetrwały do początku lat 70-tych.

 
Przyjaciele "Szkoły Marzeń"
13.10.2006

  W piątek we wszystkich szkołach miały miejsce uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej. Uczniowie Gimnazjum Publicznego Mircu przygotowali z tej okazji program artystyczny składający się z życzeń składanych na ręce nauczycieli, piosenek i scenek kabaretowych. Panowie: Marian Pietrkiewicz (były dyrektor gimnazjum) i Bogusław Nowak (wójt gminy Mirzec) odebrali z rąk aktualnej pani dyrektor Haliny Celuch pamiątkowe dyplomy "Przyjaciela Szkoły Marzeń" przyznane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, jako wyraz podziękowania za pomoc w realizacji unijnego projektu.

 
Pierwszaki ślubowały
11.10.2006

   Kolejne 5 pierwszych klas złożyło uroczyste ślubowanie i stało się pełnoprawnymi gimnazjalistami. Z tej to okazji w Gimnazjum Publicznym w Mircu przygotowano podniosłą uroczystość, na którą przybyły władze gminy z Przewodniczącym Rady Janem Krukiem. Po ceremonii ślubowania i części artystycznej każda klasa zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie wraz ze swoim wychowawcą.

 
Podsumowanie "Szkoły Marzeń"
07.10.2006

  W połowie października dobiegł końca  realizowany przez cały miniony rok projekt "Szkoły Marzeń". Z tej to okazji 7 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach miało miejsce ogólnowojewódzkie podsumowanie działań wszystkich szkół biorących w nim udział. Powiat starachowicki  reprezentowało Gimnazjum Publiczne w Mircu. Każda ze szkół przybyłych na spotkanie do Kielc miała okazję zaprezentowania się na kilku scenach oraz stoiskach. Najważniejszym celem projektu było wyrównywanie szans dzieci i młodzieży uczących się w małych wiejskich szkołach za pomocą szeregu pozalekcyjnych zajęć rozwijających zainteresowania uczniów. Mirzeckie gimnazjum z tej szansy skorzystało.

 
Ku pamięci Romana Kotlarza
07.08.2006

   9 września br. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Mirzec odbędzie się spotkanie, którego tematem będzie powołanie kamitetu organizacyjnego , mającego na celu upamiętnienie osoby i pracy duszpasterskiej Romana Kotlarza.
   W bieżącym roku upłynęła rocznica wydarzeń zwanych "Radomskim Czerwcem". Zryw robotniczy w 1976 roku był przyczyną licznych represji. Jednym z bohaterów tamtego czasu oraz ofiarą tych represji był ksiądz Roman Kotlarz, niegdyś wikary mirzeckiej parafii. Jego błogosławieństwo udzielone demonstrującym robotnikom Radomia stało się najprawdopodobniej przyczyną męczeńskiej śmierci.

 


Leksykon Gmin Świętokrzyskich
05.08.2006

   Dziś w bloku telewizji regionalnej, na drugim programie Telewizji Polskiej wyemitowano film o gminie Mirzec. Dokument powstał w ramch programu Leksykon Gmin Świętokrzyskich. Dla tych, którzy emisję filmu przeoczyli mamy dobrą wiadomość: cały materiał można pobrać tutaj:
Leksykon Gmin Świętokrzyskich - Gmina Mirzec [23.9 MB]
Plik można otworzyć w dowolnym odtwarzaczu obsługującym filmy skompresowane kodekiem DIVX (np.Windows Media Player). Jeśli po otwarciu pliku nie ma dźwięku lub obrazu, należy pobrać i zainstalować ten kodek:
Pobierz kodek XviD 1.1.3

 
Do szkoły
04.09.2006

   W szkole bywa często tak, że np. czwartek przypada w sobotę, a pierwszy września czwartego. Tak było właśnie dziś. Do szkół ruszyły tysiące młodych ludzi, którym najpierw premier Marcinkiewicz, a potem minister Giertych przedłużyli "na siłę" wakacje.
   Nowy, 2006/2007, rok szkolny rozpoczął się w naszej gminie od mszy świętych w kościołach:mirzeckim i gadeckim. Szczególnie dużo osób wypełniło świątynię w Mircu, w której zgromadzili się uczniowie miejscowej szkoły podstawowej i gimnazjaliści. Ks. kan. Daniel Kobierski odprawił Mszę, na której odczytał tekst ewangelicznej przypowieści o talentach. W swej homilii przestrzegał młodzież, aby nie zakopywała w swych sercach tego, czym obdarował ją Bóg. Pod koniec Mszy poświęcone zostały tornistry i podręczniki pierwszoklasistów. Sympatyczny ten zwyczaj ma miejsce w Mircu od kilkunastu lat.
   Z kościoła młodzież przeszła do szkoły. W gimnazjum uczniowie spotkali się z nową panią dyrektor - Haliną Celuch. Byli również obecni: wójt Bogusław Nowak i przewodniczący Rady Gminy w Mircu Jan Kruk. Podziękowali oni dotychczasowemu Dyrektorowi - Marianowi Pietrkiewiczowi za wiele lat pracy w oświacie. Marian Pietrkiewicz to niezwykle lubiany przez uczniów oraz podwładnych dyrektor i nauczyciel. To wspaniały człowiek.

 
Bóg - Honor - Ojczyzna
03.09.2006

   Dziś w Tychowie odbyły się uroczyste obchody 62 rocznicy zwycięskiej bitwy Batalionów Chłopskich "Ośki" pod Tychowem. Organizatorami tego wydarzenia był Wójt Gminy Mirzec Bogusław Nowak, Komitet Pamięci Narodowej "Westerplatte" oraz płk dypl. w st. spoczy. Lucjan Bródka. Obecni byli również dyrektorzy szkół podstawowych z naszej gminy.
   Przed Mszą Świętą, która odbyła się w lesie w Tychowie pod pomnikiem przypominającym wydarzenia sprzed 62 lat, delegacja pocztów sztandarowych złożyła kwiaty.
    Podczas Mszy Świętej mowa była o tym, że wielu młodych ludzi przestało rozumieć co to patriotyzm. Tym czasem ojczyzna to większa wspólnota rodzinna. To największa wartość po Bogu.

 
więcej zdjęć z dożynek >>>
zdjęcia z finału turnieju
o Puchar Wójta >>>
Po dożynkach
29.08.2006

   "Nasze dożynki to nie tylko okazja do podziękowania Bogu za zebrane plony, to również podsumowanie i symbol naszych całorocznych dokonań" - takimi słowami przywitał wszystkich przybyłych gości na mirzeckie święto, wójt gminy Bogusław Nowak. Słowa te wygłosił na Mszy Świętej, którą poprzedzał tradycyjny korowód dożynkowy. Podczas kazania proboszcz parafii w Mircu ksiądz kanonik Daniel Kobierski podkreślał, że plony zebrane przez rolników są owocem ludzkiego trudu.
   Na dożynki przybyli goście zaproszeni z całego województwa: Krzysztof Lipiec - poseł na Sejm RP, Józef Kwiecień - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojciech Płaza z żoną - Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zdzisław Wojciechowski - Skarbnik Województwa Świętokrzyskiego, ks. kan. Daniel Kobierski - proboszcz parafii Mirzec, ks. Łukasz Zieliński - wikariusz parafii Mirzec, ks. kan. Kazimierz Kapusta - proboszcz parafii w Gadce, ks. Piotr Popis - wikariusz parafii Gadka, ks. Krzysztof Gębuś - probosz parafii Osiny, radni powiatu Starachowice: Jan Zarzycki, Mirosław Wojciechowski, Leszek Partyka - Komendant Komisariatu Policji w Wąchocku, Przemysław Jakubiński, Jan Kruk z radnymi RG, dyrektorzy szkół i przedszkoli, poczty sztandarowe OSP, Koła Gospodyń Wiejskich. Na uroczystości zaproszono również wyróżniających się rolników, biznesmenów, działaczy społecznych, kombatantów, sołtysów, pracowników UG w Mircu.
   Tradycyjnie po Mszy Świętej nastąpił program artystyczny: wystąpiły Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy, zespół śpiewaczy "Słoneczniki" z Grzybowej Góry, zespół "Camerata" oraz formacja taneczna "Flesz" z Wierzbicy. Miały też miejsce występy "Teatru Mobile", kabaretu "Dno" oraz Danuty Stankiewicz. Uroczystości zakończyła zabawa taneczna, podczas której grał zespół "K2".
   Tradycyjnie w czasie dożynek odbył się finał turnieju o Puchar Wójta, w którym drużyna z Tychowa Starego pokonała drużynę z Gadki 3:2. Relację z meczu można znaleźć tutaj.

 
Gwiazdy dożynek
25.08.2006

  Już w niedzielę "Dożynki 2006", a jeśli dożynki to i dobry program artystyczny, o którym pisaliśmy szczegółowo poniżej.
  Na scenie ustawionej jak zwykle na boisku za mirzecką szkołą można będzie zobaczyć prawdziwe gwiazdy. Największą z nich jest znany i ceniony kabaret "DNO". Powstał on w roku 1995 w Dąbrowie Górniczej i w trakcie swej działalności zebrał wiele nagród. Do najcenniejszych zaliczyć trzeba I miejce w krakowskim przeglądzie kabaretów PaKa w latach 2000 i 2001. Widzowie telewizyjnej dwójki mogą często oglądać ten zespół w niezliczonej ilości zabawnych i pełnych świetnych pomysłów skeczy. W Mircu "DNO" wystąpi około godziny 17.30. Wielbicieli kabaretu odsyłamy po więcej informacji na oficjalną stronę zespołu www.dno.pl .
   Nie zawiodą się również miłośnicy dobrej piosenki. W Mircu pojawi się znana artystka Danuta Stankiewicz, która ma w swoim dorobku 13 płyt i liczne nagrody zdobywane m.in. na opolskim festiwalu. Artystka występowała także w kabarecie "Tey" Zenona Laskowika. Adres oficjalnej strony piosenkarki to www.danutastankiewicz.pl
  Całość poprowadzi znany kielecki konferansjer Wit Chamera. Zapraszamy !

 
 
Wandalizm
21.08.2006

   Duże było zdziwienie ludzi idących na poranną Mszę Św. do kościoła w Gadce, kiedy w miejscu, gdzie zawsze stały znaki drogowe, zobaczyli jedynie dziury w ziemi. Znaki, których wandale nie mogli wyrwać, zostały złamane.
   Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (z 19 na 20 sierpnia), ok. godziny 0:30.

 
 


Wkrótce dożynki
20.08.2006

   Już za tydzień tj. 27 sierpnia w Mircu odbędą się dożynki gimnne. Przedstawiamy program uroczystości:

11:45 - korowód dożynkowy
12:00 - uroczysta Msza Św.
13:15 - Mecz piłki nożnej "O Puchar Wójta" Tychów            Stary - Gadka
14:00 - program artysyczny:
- "Osinianki" z Osin
- "Tychowianie" z Tychowa Nowego
- Zespół obrzędowy z Tychowa Starego
- zespół śpiewaczy "Słoneczniki" z Grzybowej Góry
- zespół "Camerata"
- formacja taneczna "Flesz" z Wierzbicy
17:00 - "Teatr Mobile" - w programie dla dzieci
17:45 - Kabaret "Dno"
19:30 - Danuta Stankiewicz - "Lolita"
20:50 - Zabawa taneczna - gra zespół muzyczny            "K2"

Na uroczystości serdecznie zaprasza Wójt Gminy Mirzec.

W aktualnościach oraz w galerii pojawi się obszerna relacja z dożynek.

 
 


Bezpłatna zbiórka szkła
19.08.2006

Ogłoszenie

   Urząd Gminy w Mircu informuje, że w dniu 24 sierpnia 2006 r. (czwartek) od godziny 9:00 odbędzie się na terenie gminy Mirzec bezpłatna zbiórka odpadów szklanych (oddzielnie kolorowych i białych).

   W tym celu właściciele nieruchomości winni wystawić w dwóch oddzielnych workach wszelkiego rodzaju stłuczkę kolorową i białą (odpady szklane, klosze, szkło kuchenne, butelki, słoiki bezwzględnie bez nakrętek, itp.) przed posesją w dniu odbioru tj. 24 sierpnia przed godziną 9:00.

   Z uwagi na łatwiejszy proces odzyskania odpadów szklanych prosi się o "nietłuczenie" odpadów szklanych.

 
 

O wodzie mówi się najlepiej, gdy grzeje mocne słońce
Spotkanie z przedstawicielami lokalnej prasy
Gdzie ta woda ?
08.08.2006

  Nabrzmiewa problem związany z wiejskim wodociągiem w Gadce. Pierwotnie zasilany był on z ujęcia w Skarżysku Kościelnym. Woda jednak była bardzo mocno zażelaziona. Lekarstwem na kłopoty gadczan miała być zmiana ujęcia. Tak też zrobiono. Bardzo dobrej jakości woda płynie, a właściwie kapie, od kilku lat z ujęcia w Trębowcu. Wodociąg w Gadce nie został zaprojektowany do tego, by tłoczyć doń wodę z odwrotnej strony. W upalne dni nie ma mowy, aby umyć się wcześniej niż po 23.00. Ale mycie to jedynie część problemu. Pralki, przepływowe podgrzewacze, piecyki gazowe nie załączą się przy bylejakim ciśnieniu. W gospodarstwach żyją także zwierzęta, którym obce są problemy Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach oraz prezesa Jarosława Łyczkowskiego, któremu zapewne w wannie wody nie brakuje.
   Zdesperowani mieszkańcy zaczynają nagłaśniać sprawę za pośrednictwem swych przedstawicieli w Radzie Gminy, w Radzie Powiatu oraz za pośrednictwem mediów. W upalne południe 08 sierpnia spotkali się z przedstawicielami lokalnej prasy, by opowiedzieć o swoich problemach. Do białej gorączki doprowadza gadczan sytuacja, w której płacą co miesiąc tzw. abonament licznikowy (a przecież współfinansowali budowę wodociągu), natomiast ich problemem nie chce zająć się nawet "pies z kulawą nogą".

 
 

Pielgrzymka siennieńska w Gadce
Pielgrzymka siennieńska
Wizyta pielgrzymów w gadeckim kosciele
Gospodynie z Gadki przygotowały dla pielgrzymów obiad w strażackiej remizie obok koscioła
Chwila odpoczynku przy obiedzie
Obiad w Gadce
Czas pielgrzymek
07.08.2006

   W sierpniu przez naszą gminę od kilkudziesięciu lat przechodzą pielgrzymki zmierzające na Jasną Górę. W tym roku gościliśmy grupę podlaską, która przeszła przez Mirzec do Wąchocka oraz siennieńską, zmierzającą przez Gadkę na nocleg do Skarżyska Kościelnego.
   Gospodynie ze wsi znajdujących się na trasie pielgrzymek przygotowują dla ich uczestników poczęstunek i zapraszają na nocleg (Małyszyn- grupa podlaska). Piękny i szlachetny to zwyczaj- wspomaganie bliźnich zmierzających do Czarnej Madonny.
   Pielgrzymi z Sienna, w większości młodzi, sympatyczni i roześmiani ludzie zatrzymali się na obiad w Gadce. Miejscowe gospodynie podejmowały utrudzonych gości w strażackiej remizie obok kościoła lub zapraszały do swoich domów.
   Szczęść Boże na dalszą wędrówkę !
   

 
 

Mirzec I - Osiny 0:0
Mirzec I - Mirzec II   2:1
Mirzec I - Mirzec II    2:1
Gadka - Osiny    2:0
LZS Gadka - finalista
Puchar Wójta - eliminacje
06.08.2006

   Rozpoczęły się rozgrywki o Puchar Wójta Gminy Mirzec. Osiem zespołów reprezentujących poszczególne wsie z terenu gminy podzielono na dwie grupy. W pierwszej znalazły się: Tychów Nowy, Tychów Stary, Trębowiec i Mirzec Czerwona. W drugiej znalazły się dwa zespoły Mirca, Osiny i Gadka. W obydwu grupach rozegrane zostały 6 sierpnia turnieje systemem "każdy z każdym" mające na celu wyłonienie dwóch najlepszych drużyn, które tradycyjnie w dniu gminnych dożynek rozegrają mecz finałowy. W grupie pierwszej triumfowała drużyna LZS-u z Tychowa Starego, w drugiej z kompletem zwycięstw - LZS-u z Gadki i one zagrają o puchar. W zespole z Tychowa Starego znakomicie zaprezentowali się: Adrian Niewczas, Damian Szyszka i Błażej Lech. W szeregach drugiego finalisty, zespołu Gadki, wyróżnić należy: Pawła Raczyńskiego i Wojciecha Wankę. Mecz finałowy zapowiada się bardzo ciekawie.
zobacz wyniki

 
 

Pożar z oddali
A lasy płoną
28.07.2006

   Mimo zakazu nadleśnictw w Starachowicach i Skarżysku-Kamiennej wchodzenia do lasów, wybuchają w nich kolejne groźne pożary. Ostatni strawił kilka hektarów lasu na pograniczu gmin Mirzec i Skarżysko Kościelne. Ogień dotarł aż do linii kolejowej Skarżysko-Kamienna - Ostrowiec.
   Prawdopodobną przyczyną pożaru było podpalenie. Chyba nikt z nas nie wierzy, że tak często ogień powstaje za sprawą szkieł, o których tyle mówi się w szkole. Ludzka bezmyślność jest porażająca.

 
 

Kredyty na pokrycie strat
27.07.2006

  Urząd Gminy w Mircu zawiadamia, że do 11 sierpnia 2006 r. w Urzędzie Gminy, w pokoju 216 przyjmowane będą zgłoszenia rolników z terenu gminy dotyczące wielkości strat w uprawach rolnych, spowodowanych długotrwałą suszą, pod kątem udzielenia kredytu na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych.
   Prosi się o dołączenie do zgłoszenia (do wglądu) nakazu płatniczego oraz wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich w 2006 r.

 
 

Przyjechała telewizja
26.07.2006

W poniedziałek przyjechała do naszej gminy ekipa telewizyjna, która cały dzień kręciła zdjęcia do kolejnego odcinka "Leksykonu świętokrzyskich gmin". Program ten emitowany jest w drugim programie TVP, w paśmie przeznaczonym dla telewizji kieleckiej o godz. 18.20.
Panowie z TVP filmowali piękne mirzeckie krajobrazy i ludzi. Spotkali się m.in. z zespołem KGW z Tychowa Nowego, który zaprezentował ludowe tańce i śpiewy, z panią Mirosławą Działak z Gadki - sławną koronczarką oraz właścicielkami gospodarstw agroturystycznych z Mirca i Małyszyna. W powstającym programie znajdzie się także miejsce na wypowiedź wójta i kilka słów o historii gminy.
O dokładnym terminie emisji programu będzie można niebawem znaleźć informacje na niniejszej stronie (www.mirzec.pl)

 
 

Tychowianie przygotowuja się do występu
Kapela Więcławy - Zofia i Edyta Siwiec
Zespół Spiewaczy z Tychowa Starego
Zespół Spiewaczy z Tychowa Starego
Zespół Spiewaczy z Tychowa Starego
Wójt Bogusław Nowak jest zawsze ze swoimi
Trębolanki z Trębowca
Kapela Aleksandra Krupy z Radomia I miejsce
Trębolanki z Trębowca
Ostatnie przygotowania zespołu z Tychowa Starego
Patryk też chciałby sobie pospiewać, ale strój nie ten
Niektórzy po występie chłodzili rozpalone emocjami głowy
Zaśpiewali piosenki Myszki
25.07.2006

  Na XII Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki w Iłży można było zobaczyć i posłuchać zespołów ludowych z województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego.
Były wśród nich "Trębolanki" z Trębowca i Zespół Śpiewaczy KGW z Tychowa Starego. Obydwa zespoły wypadły wspaniale, a tychowianie zdobyli II nagrodę w swej kategorii. Publiczności spodobały się przede wszystkim wokalne i taneczne popisy Ryszarda Niewczasa, który naszym zdaniem zasłużył na miano gwiazdy festiwalu.
   Nagrodę zdobyła również rodzinna kapela "Więcławy" z Katarzynowa pod Lipskiem prowadzona przez Zofię Siwiec - animatorkę kultury w gminie Mirzec.

 
 

Upał = żniwa
24.07.2006

  Żar leje się z nieba, a na polach mirzeckiej gminy żniwa ruszyły pełną parą. Taka już chłopska dola, że najcięższe prace trzeba wykonywać w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych.
Chłopi z troską spoglądają na tegoroczne plony, które są wyraźnie mniejsze na skutek katastrofalnej suszy. O ile pszenica sypie nieźle, to żyta jest o 30 % mniej.
O wiele gorzej może być z ziemniakami, które pieką się w gorącej ziemi zamiast rosnąć.
Tragicznie jest na łąkach. Bydło już teraz nie ma co jeść, a drugiego pokosu trawy prawie nie było. Chłopi masowo wyzbywają się krów, co odbiło się na ich cenie, która spadła w ostatnim tygodniu o 25 %.

 
 

Apel straży
23.07.2006

   Straż pożarna i wójt gminy Mirzec apelują do wszystkich mieszkańców o bardzo ostrożne obchodzenie się z ogniem. Wyschnięta na skutek katastrofalnej suszy trawa, dojrzałe zboża i leśna ściółka mogą zapalić się pod wpływem najmniejszej iskry.
   Nadleśnictwo Starachowice wprowadza zakaz wchodzenia do lasów. Zakaz obowiązuje do odwołania.
   Zabrania się rozniecania wszelkich ognisk nawet z dala od zabudowań i lasu, należy zwracać uwagę, aby nie wyrzucać niedopałków papierosów i zapałek. Pola pokryte są dojrzałym, suchym zbożem, które czeka na zbiór.
   Apeluje się o dokładne sprawdzenie układów wydechowych kombajnów, traktorów i samochodów, którymi poruszamy się po zagrożonych pożarem terenach.

 
 

Cudem ocalały łan żyta.
Ten zagajnik rósł już kilkanaœcie lat.
Pali się !
22.07.2006

   Ludzka niefrasobliwość lub najzwyklejsza głupota była źródłem pożaru, jaki wybuchł w sobotnie popołudnie 22 lipca na pograniczu Jagodnego (świętokrzyskie) i Zbijowa (mazowieckie). W ogniu stanął jeden z najpiękniejszych zakątków naszej gminy. Z pożarem walczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej z obu województw wspieranych przez dwa samoloty.
   A sytuacja była poważna. Ogień pojawił się na nieużytkach i wzmagany silnym wiatrem zaczął szybko przemieszczać się w stronę lasu oraz łanów dojrzałych zbóż, ciągnących się aż pod wiejskie zagrody.
   Dzięki ogromnemu poświęceniu i profesjonalizmowi strażaków udało się powstrzymać rozszalały żywioł. Upłynie kilkanaście lat, nim przyroda zaleczy, zadane jej przez nieodpowiedzialność człowieka, rany.

 
 

 
Tragiczny wypadek
15.07.2006

   Sobotni poranek zakończył się tragicznie dla mieszkańca Mirca Poddąbrowy. W jego traktor, którym jechał przez centrum Mirca, uderzyła Skoda na słowackich numerach rejestracyjnych. Stało się to w momencie, gdy traktorzysta skręcał do miejscowego składu materiałów budowlanych. Siła odśrodkowa, działająca na poruszający się po łuku traktor, połączona z siłą uderzenia samochodu w tylne koło rolniczego pojazdu doprowadziły do jego przewrócenia. Kierujący traktorem wypadł z kabiny, ponosząc śmierć na miejscu pod ciężarem przewracającej się maszyny.
   To nie pierwszy wypadek w tym miejscu, ale nie ma się czemu dziwić, skoro policyjne patrole unikają wręcz tego odcinka drogi, jezdnia jest źle oznakowana, centrum Mirca zaprojektowane zostało przez architekta, który zapewne nie widział go na własne oczy, a kierowcy szybkich samochodów przejeżdżający przez wieś mają za nic ograniczenia prędkości...

 
 
Iza Stępień
Iza Stępień
Iza Stępień
104 ADH
104 ADH
104 ADH
Ania Potrzeszcz
Ania Potrzeszcz
Dziewczęta na Kadzielni
14.07.2006

  14 lipca w kieleckim afiteatrze na Kadzielni odbył się
koncert Gospodarze Gościom XXXIII Harcerskiego Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej.
   Po raz dziesiąty wystąpiły w nim dziewczęta ze 104 Artystycznej Drużyny Harcerskiej z Mirca. Ich piosenka otwierała trzygodzinny koncert. Na scenie pojawiły się jeszcze kilkakrotnie, śpiewając harcerskie piosenki.
   Odmłodzony skład zaprezentował sie rewelacyjnie i należy żałować, że dziewczęta nie startują w części konkursowej. Przypominamy, że 104 ADH zdobyła w swych dotychczasowych występach szereg wyróżnień i 5 Jodeł (1 brązową, 3 srebrne i 1 złotą). Tegoroczny skład przedstawiał sie następująco: Mariola Strzelec, Anna Jóźwik, Natalia Milicka, Marzena Surdy, Martyna, Rokita, Aleksandra Rokita, Aleksandra Ziewiecka, Karolina Ziewiecka, Izabela Stępień. Opiekunami zespołu są: Piotr i Małgorzata Spadłowie.
   Naszą gminę reprezentowała również niezwykle uzdolniona solistka Ania Potrzeszcz ze Szkoły Podstawowej w Gadce. Opiekują się nią jej mama i szkolna wychowawczyni Anna Rafalska.
   Ania była najmłodszą uczestniczką koncertu, a mimo to zaprezentowała się niczym doświadczona artystka o wspaniałym głosie i nieprzeciętnych zdolnościach aktorskich.
   

 


Filip Surdy i Katarzyna Łach
 
Wyróżnienia
08.07.2006

    Na pierwszej wakacyjnej sesji Rady Gminy w Mircu Wójt - Bogusław Nowak zwykł wręczać najlepszym uczniom - absolwentom szkół podstawowych i gimnazjum - nagrody. Podobnie było i w tym roku. W obecności wicemarszałka województwa nagrodzeni zostali:
   uczniowie szkół podstawowych
Magdalena Janikowska - SP Osiny,
Karolina Bonio - SP Tychów Stary,
Arkadiusz Kadzik - SP Trębowiec,
Anna Synal - SP Małyszyn,
Olga Raczyńska - SP Mirzec,
Bartłomiej Tarabasz - SP Jagodne,
Justyna Dorosz - SP Tychów Nowy,
Ewelina Sieczka - SP Gadka,
   uczniowie Gimnazjum Publicznego w Mircu
Katarzyna Łach - najlepszy wynik z egzaminu zewnętrznego,
Filip Surdy - drugi wynik z egzaminu zewnętrznego, finalista olimpiady z fizyki,
Angelika Godzisz,
Martyna Dziurzyńska,
Jarosław Stompór.
Nagrodzonym gratulujemy.

 
 

Wakacje...
06.07.2006

    Rok szkolny zakończył się 23 czerwca, ale nie dla wszystkich. Grupa 12 uczennic mirzeckiego gimnazjum wyjechała 26 czerwca na tygodniowy obóz sportowy do Bocheńca. Wszystkie dziewczęta na co dzień grają w piłkę nożną. Ich pobyt we wspaniałym ośrodku wypoczynkowym "Wierna" pod Małogoszczem został w całości sfinansowany ze środków "Szkoły Marzeń" i był nagrodą za sukcesy sportowe, jakie dziewczyny osiągnęły w minionym roku szkolnym. W Bocheńcu mogły rozgrywać mecze piłki nożnej ze swymi rówieśnikami z różnych części Polski. Wyniki jakie zanotowały na swym koncie potwierdzają, że należą do czołówki kobiecych zespołów w województwie (3 remisy, 5 wygranych). Dziewczęta uczyły się także gry w bilard i tenis ziemny. Mnóstwo czasu spędziły w pięknym basenie. Wieczorami zaś pasjonowały się meczami mistrzostw świata. O takiej szkole można tylko pomarzyć...

 
 

 
 
Nowi dyrektorzy
30.06.2006

    W dwóch szkołach naszej gminy uczniowie przybyli po wakacyjnym wypoczynku zastaną nowych dyrektorów. W mirzeckim gimnazjum Pana Mariana Pietrkiewicza zastąpi Halina Celuch - nauczycielka chemii. Dotychczasowy dyrektor przepracował w szkole 40 lat. Był między innymi dyrektorem Szkoły Podstawowej w Jagodnem i wicedyrektorem Szkoły Podstawowej w Mircu. Od roku 1999 pełnił funkcję dyrektora Gimnazjum w Mircu. Uczniowie oficjalnie pożegnali go kwiatami i burzą braw 23 czerwca, w dniu zakończenia roku szkolnego.
    Rzadko można spotkać człowieka tak pracowitego i uczciwego jak odchodzący Dyrektor - człowiek wielkiego serca, w którym potrafił znaleźć miejsce dla każdego ucznia i nauczyciela.
   Na swym stanowisku pozostanie do końca sierpnia.
   Zmiana nastąpiła także w Szkole Podstawowej w Tychowie Nowym. Panią Dyrektor Halinę Skorek zastąpi jej dotychczasowa podwładna - Renata Błądzińska.

 
     
Boże Ciało
15.06.2006

   Na drogi polskich miast i wsi wyszły procesje Bożego Ciała. Od kilkuset lat Polacy modlą się przy ołtarzach umajonych wiosenną zielenią młodych pędów, które zabierane są do gospodarstw i umieszczane przy węgłach budynków, by strzec je od wszelakich klęsk żywiołowych, szczególnie zaś po to, by chronić przed ogniem.
   Podobnie jest w naszej gminie. Co roku w każdej z trzech parafii, które znajdują się na jej terenie, poszczególne wsie budują polowe ołtarze. Jeden z nich wznoszą strażacy i przyozdabiają wizerunkiem św. Floriana.
    Pośród dymów kadzideł i śpiewów wiernych, nad głowami rozkołysanego tłumu płynie pobłyskująca złotym blaskiem Hostia - znak naszej wiary i polskości.

 
Dominika Spadło i Maciek Spadło
Damian Bucko, Kasia Strzelec, Grzegorz Pacek oraz Wójt
Zwycięzca - Damian Bućko
Nęcenie prezesa
Pierwsza ryba mistrza
Ja też złapię
Kobieta potrafi !
Waga czeka na ryby
Na ryby !
02.06.2006

   Mirzeckie koło wędkarskie już drugi rok organizuje dzieciakom w dniu ich święta wspaniałą zabawę. Są nią zawody wędkarskie przeprowadzane nad brzegiem przyszkolnego stawu. W tym roku rozgrywane były w dwóch kategoriach: szkół podstawowych i przedszkoli oraz gimnazjum.
    Okazuje się, że nawet sześciolatki świetnie radzą sobie z wędką. Dali temu przykład kuzyni: Dominika i Maciej Spadło, którzy wygrali swą kategorię.
   Wśród gimnazjalistów nie miał sobie równych Damian Bućko z Id, który w godzinę złowił 14 ryb. Na drugim miejscu znalazła się Kasia Strzelec, a na trzecim Grzegorz Pacek. Zwycięzcy otrzymali wspaniałe nagrody w postaci fachowej literatury i wędek wręczane przez wójta Bogusława Nowaka i prezesa Szmona Strzelca.
   Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali słodkie upominki.
   Miłośników flory i fauny uspokajamy - złowione ryby wróciły do stawu i mają się świetnie.

 
Hania napada na bank
Czerwony Kapturek
Migawki zza biurka i ławki
Kótnia liczb
Obrazy
Kukaweczki
Prezentacja klas
Turniej sportowy
Dzień "Szkoły Marzeń"
01.06.2006

   W pierwszy dzień czerwca w mirzeckim gimnazjum obchodzono Święto "Szkoły Marzeń". Był to czas podsumowania dotychczasowej pracy na dodatkowych zajęciach finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. A było co podsumowywać. Na dwudziestu pozalekcyjnych kołach uczniowie dostają szansę rozwijania swych talentów i wyrównywania braków.
   Na program święta złożyła się część artystyczna i sportowa.
   Zespoły korekcyjno-kompensacyjne przygotowały "Migawki zza biurka i ławki" - humorystyczne scenki z życia szkoły.
   "Kłotnia liczb" to z kolei scenka zaprezentowana przez zespoły wyrównawcze z matematyki. 
   Zespoły wyrównawcze z języka polskiego przedstawiły scenki kabaretowe: "Czerwony kapturek", Hania się nudzi" i "Hani napad na bank".
   Warsztaty dziennikarskie zajęły się zorganizowaniem najzabawniejszej prezentacji klas za pomocą wiersza i plakatu (wygrała IIB).
   Współczesną, uczniowską adaptację słynnych obrazów przygotowali uczniowie uczęszczający na warsztaty plastyczne.
   Wszystko to zostało okraszone piosenkami i pląsami w wykonaniu zespołu wokalno-tanecznego "Kukaweczki".
   Kolejną częścią Święta "Szkoły Marzeń" był turniej halowej piłki nożnej (zwyciężyła połączona drużyna klas IIE i IID) oraz rozgrywki szachowe przeprowadzone na szkolnej świetlicy.
   Przez cały czas imprezy czynne były wystawy: plastyczna, na której podziwiać można było prace absolwentów, wystawa koła języka niemieckiego "Niemcy wczoraj i dziś" z wieloma cennymi, oryginalnymi eksponatami pamiętającymi czas II wojny światowej oraz wystawa będąca zaczątkiem tworzonej w szkole izby regionalnej.
   Na święcie nie zabrakło oczywiście życzeń wszystkiego najlepszego złożonych przez dyrektora szkoły Mariana Pietrkiewicza wszystkim uczniom gimnazjum.

 

Zebrani na konferencji
Kabaret "Pusterybe"
Prowadzacy konferencję
Bezpieczna szkoła
19.05.2006

   W piątek nauczyciele, rodzice i uczniowie dyskutowali w Gimnazjum Publicznym w Mircu nad tym , co zrobić, by szkoła była bardziej bezpieczna i przyjazna uczniom. Dyskusji przysłuchiwali sie przedstawiciele lokalnego samorządu: Wójt i Przewodniczący Rady Gminy.
   Dorośli skłaniali się ku temu, że młodzi zapominają o swoich obowiązkach. Uczniowie zaś narzekali na brak konsekwencji w poczynaniach szkoły, na zbyt łagodne traktowanie tych, którzy nie tylko łamią szkolny regulamin, ale i prawo. Wszyscy zwracali uwagę, że szkoła tak naprawdę jest bezbronna wobec agresji oraz uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze. Ujemne punkty z zachowania i apelowanie do sumienia niesfornego ucznia to zbyt mało.
   Na konferencji wystąpił także szkolny kabaret "Puśterybe", który w krzywym zwierciadle groteski ukazał omawiane problemy.

 
 
mgr Jacek Kowalczyk
mgr Andrzej Konopacki
Zespół z Bielin
Zespół z Bielin
Zespół z Bielin
dr Stanisław Cygan
mgr Małgorzata Wójcik
Małe Wolanecki
Małe Wolanecki
Małe Wolanecki
Małe Wolanecki oraz ich opiekunka mgr Maria Kotarba
mgr Magda Michalik
Pani Dyrektor SP w Jagodnem Beata Stefańska i Wójt Bogusław Nowak
Koronczarka Pani Mira Działak
Muzeum Pamiatek Regionalnych
Najlepsza regionalistka woj. swiętokrzyskiego królowa Jagoda Kawalec
Swoje wypieki prezentuje Anna Majewska
W krainie słodkiego miodu
Rzezby Pani Jach
Drewniane wyroby Włodzimierza Ciszka
Stoisko WSiP-u
Dajcie mi zaspiewać ...
Też bym se zaspiewoł
I  pan Mariusz miał swoje 5 minut
Sala gimnastyczna zamieniła się w kolorowa izbę
Świętokrzyskie sercu bliskie
11.05.2006

   W Jagodnem odbyła się kolejna konferencja regionalna pod hasłem "Świętokrzyskie sercu bliskie". Dyrekcja szkoły, w tej małej wsi, i nauczyciele dbają o to, by głośno o Jagodnem było w całym województwie. Główną animatorką najważniejszych imprez jest od lat mgr Jagoda Kawalec.
    Tym razem w Jagodnem prezentowano licznie przybyłym gościom zabytki, język, stroje i przyrodę regionu świętokrzyskiego. Całość dopełniły wspaniałe występy Zespołu Tańca z Bielin, zespołu wokalnego "Małe Wolanecki" z Dębskiej Woli i dzieci miejscowej szkoły. Nie zabrakło także Jarmarku Świętokrzyskiego, na którym można było zobaczyć i zakupić ludowe zabawki, koronki, rzeźby, ceramikę, stroje regionalne, miód oraz pieczywo powstające wg starych, tradycyjnych receptur. Swoje stoisko miały Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. w Warszawie, które były współorganizatorem i sponsorem imprezy.    
    Patronat medialny sprawowały: "Gazeta Wyborcza", "Tygodnik Starachowicki", "Nasza Baba Jaga" oraz "Świętokrzyski Miesięcznik Kulturalny Teraz"
   Na konferencję przybyli także wspaniali goście, wśród których byli m.in.: prof., dr hab. Stefan Józef Pastuszka - Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, ks. kan. Kazimierz Kapusta - proboszcz miejscowej parafii oraz Wójt gminy Mirzec, Bogusław Nowak.
   Konferencja przebiegała wg następującego scenariusza:
9.50 - otwarcie, 10.00 mgr Jacek Kowalczyk z Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach mówił o świętokrzyskich miejscach MOC-y, o 10.20- mgr Andrzej Konopacki zaprosił obecnych na medialną wędrówkę po Kielcach, zaś o 10.50 - Zespół Tańca z Bielin pod kierunkiem mgr D. Jóźwik i mgr A. Kromy brawurowo przedstawił "Rzecz o tym, jak eremici przepędzili wiedźmy i dawne bogi z Łyśca", 11.00-11.20 to czas zarezerwowany na przerwę kawową. O 11.20 dr Stanisław Cygan z Akademii Świętokrzyskiej dał wspaniały i pełen humoru wykład "Na ścieżce świętokrzyskiej gwary", o 11.50 nt. odmian stroju świętokrzyskiego mówiła mgr Małgorzata Wójcik z WDK w Kielcach, a o 12.20 popis wokalnego mistrzostwa dały "Małe Wolanecki" prowadzone przez mgr Marię Kotarbę. Po nich o różnorodnych formach edukacji ekologicznej mówiła mgr Magda Michalik ze Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Wystąpili również uczniowie miejscowej szkoły, którzy recytowali gwarą wiersze i śpiewali ludowe piosenki. Całość dopełnił uroczysty obiad i swojskie jadło, które można było spożywać w "Muzeum Pamiątek Regionalnych" -w królestwie Dobrego Ducha Szkoły, mgr Jagody Kawalec.

 

 
 
Konkurs na dyrektora szkoły
08.05.2006

Załącznik do
Zarządzenia Wójta Gminy Mirzec Nr 13/2006
z dnia 04 maja 2006 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt gminy Mirzec ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym


1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone
w Rozp. MENiS z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854 ).


2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją
funkcjonowania i rozwoju szkoły,
b.życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej,
c. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji,
d. dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych albo zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu zarządzania oświatą,
e. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozp. MENiS z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora,
f. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,
g. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982r. - Karta Nauczyciela, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
h. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
i. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874 i Nr 166, poz. 1611),
j) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora,
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem " Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Tychowie Nowym", w terminie do 31 maja 2006 r., na adres : Urząd Gminy Mirzec , 27-220 Mirzec, pokój 220.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta gminy Mirzec.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 
Wielka majówka - po festynie
05.05.2006

   "Wielką Majówką" nazwano festyn, który odbył się w Mircu, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęła Msza Św., którą odprawił ks. kan. Daniel Kobierski. Na nabożeństwie obecne były władze naszej gminy i powiatu, a także strażacy z gminy Mirzec. W czasie mszy złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą bohaterów Powstania Styczniowego.
   O godzinie 14 ruszyła część artystyczno - rozrywkowa. Prowadzili ją państwo Chamerowie. Jako pierwsze na scenie wystąpiły najzdolniejsze dzieci z terenu naszej gminy: ze SP w Gadce: Małgosia Czechowska, Anna Potrzeszcz, Ola Połeć, SP w Mircu: Olga Raczyńska, Weronika Zagajna, SP w Trębowcu: Sylwia Kadzik, zespół "Krasnoludków", SP w Osinach: Zaborska Dominika, Zaborska Natalia, SP w Tychowie Nowym: Kasia Zając i Piotr Zając, oraz Kacper Dębski.
   Równolegle z występami artystycznymi, na boisku za dworkiem Prędowkich, odbywał się mecz towarzyski pomiędzy dziewczętami z Gimnazjum Publicznego w Mircu, i dziewczętami z Gimnazjum w Suchedniowie. Spotkanie przyciągnęło wielu kibiców, którzy pierwszy raz mieli okazję oglądać kobiecą piłkę nożną. Pojedynek zakończył się wynikiem 4:2 dla gospodyń. Bramki dla drużyny z Mirca zdobywały: Kinga Niewczas (1 bramka), Agnieszka Woźniak (2 bramki), Katarzyna Rafalska (1 bramka). Dla drużyny gości dwie bramki zdobyła Weronika Zasowska. Dziewczęta z Mirca wystąpiły w składzie: Katarzyna Rafalska (c), Monika Barszcz, Aleksandra Grzelka, Sylwia Strycharska, Ewa Macios, Beata Stachowicz, Anita Łodej, Kinga Niewczas, Lilla Jamska, Martyna Szyszka, Agnieszka Woźniak, Katarzyna Budzeń.
   Po meczu wszyscy przeszli na plac za mirzeckim gimnazjum, gdzie na scenie wójt Bogusław Nowak, wręczył obu drużynom pamiątkowe dyplomy, puchary oraz piłki.
   Po piłkarkach na scenie pojawili się laureaci "Złotych Jodeł" - 104 Artystyczna Drużyna Harcerska z Mirca.
Na mirzeckim festynie zaprezentował się również piosenkarz "Silvio", który zaprezentował przeboje z lat 60-tych. Nie zabrakło również występów Kół Gospodyń Wiejskich: zaprezentowały się zespoły z: Trębowca, Gadki, Tychowa Nowego i Osin.
   Festyn zakończyły występy zespołów: "Kiss" oraz "Sweet Kombo". Zabawa trwała do północy.
   Podczas "Wielkiej Majówki", na którą przybyło około 2000 ludzi, można było pograć w szachy lub postrzelać z łuku. Pojedynek szachowy można było stoczyć dzięki uprzejmości klubu szachowego "Hetman", prowadzonego przez panią Beatę Kowalską. Strzelać z łuku, można było z kolei pod czujnym okiem instruktorów z klubu łuczniczego "Stella". Na placu za gimnazjum swoje stanowiska miały również "Hanna Nails" - firma kosmetyczna z Mirca, oraz Sanepid. Specjalnie na mirzecki festyn przyjechało także "wesołe miasteczko". Nie zabrakło również kiełbasek z grila, gofrów, waty cukrowej i piwa.

 

 
 
Wielka majówka
27.04.2006

   Zbliża się czas świętowania Konstytucji 3 maja.

   Wójt i Rada gminy Mirzec serdecznie zapraszają 3 maja 2006r. wszystkich mieszkańców na festyn, który przebiegał będzie następująco:

12.00-13.30 Msza św. przed Urzędem Gminy.
14.00-16.00 Program dla dzieci z udziałem utalentowanych młodych wykonawców z terenu gminy Mirzec oraz aktorów "Teatru lalki i aktora - Kubuś" z Kielc.
16.00-17.30 Program artystyczny w wykonaniu zespołów folklorystycznych z terenu gminy.
17.30-18.30 Występ "Silwio" - piosenkarza z Malty.
18.30-19.30 - "KIS" - Kisiała zaprezentuje przeboje lat 60-tych.
19.30-21.00 Występ zespołu "SWEET COMBO" z Końskich.
21.00-24.00 Zabawa taneczna.

Dodatkowe atrakcje:
- wesołe miasteczko,
- łucznicy,
- zabawy i turnieje.

 


Mirzec

Osiny

Gadka

Ostrożanka

Kościół Środowisk Twótrczych - Warszawa

Kościół Św. Brygidy - Gdańsk

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego - Gdańsk Wrzeszcz
Groby Pańskie w naszych kościołach
16.06.2006

    W Wielkim Tygodniu, we wszystkich polskich kościołach księża i wierni przygotowują Groby Pańskie. W gminie Mirzec są trzy kościoły (Mirzec, Osiny, Gadka) i jedna kaplica (Ostrożanka). Zapraszamy do fotograficznej pielgrzymki po miejscach, które są dla nas źródłem nadziei i wiary.Oprócz zdjęć z naszych świątyń dołączamy kilka ze znanych polskich kościołów.

 

Zachowaj trzeźwość
10.04.2006

   Świetlica mirzeckiego gimnazjum tętni życiem. Pracująca w niej mgr Beata Kowalska postawiła sobie za główny cel zainteresowanie młodzieży szachami. I świetnie jej się to udaje. Ostatnim gościem klubu szachowego była Mistrzyni Polski juniorek Ania Skrzypczak, która rozegrała z 8 zawodnikami ze szkół podstawowych i gimnazjum symultanę. Najdłużej bronił się Kamil Drożdżał, uczeń klasy Ia gimnazjum.
Symultana była najatrakcyjniejszą częścią wspaniałego zwieńczenia kampanii profilaktycznej "Zachowaj trzeźwość". Kierowana była ona głównie do uczniów szkół podstawowych i klas pierwszych gimnazjum. Patronat nad kampanią objęli: Wojt gminy Mirzec - Bogusław Nowak i Przewodnicząca Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Grażyna Potrzeszcz.
Do realizacji zadań przewidzianych w ramach kampanii włączyły się wszystkie szkoły z terenu gminy. W dniu 7 IV 2006 r. odbył się wspomniany finał kampanii, na którym jury oceniło: plakat, wiersz, hasło i scenki o tematyce profilaktycznej. Największą liczbę punktów i nagrodę główną w wysokości 1000 zł Pan Wójt wręczył uczniom ze Szkoły Podstawowej w Trębowcu. Pozostałe szkoły otrzymały szachy jako nagrody pocieszenia. Gratulujemy zwycięzcom i organizatorom niezwykle profesjonalnie przygotowanej imprezy.

 

Zima, zima i... po rybach
04.04.2006

    Po wyjątkowej zimie pozostało jedynie wspomnienie, ale też liczne szkody. Kto nie zadbał o swój staw i nie zapewnił zimującym pod lodem rybom dostępu do powietrza, ten przeżył przykre rozczarowanie, gdy stopniał lód. Na powierzchni niejednego zbiornika pojawiły się śnięte ryby, które udusiły się z powodu lekkomyślności gospodarza. Za głupotę ludzi płacą jak zwykle zwierzęta.

 

Nasi na targach
03.04.2006

   Z wielką pompą otwarto XI Targi Edukacyjne w Kielcach. Organizowane są one we współpracy m.in. z Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli. Patronat honorowy objął Minister Edukacji i Nauki, prof. Michał Seweryński. Na otwarciu targów pojawili sie m.in. wiceminister oświaty Jarosław Zieliński, szef klubu parlamentarnego PiS-u Przemysław Gosiewski i świętokrzyski wojewoda. Największe zainteresowanie wzbudziła jednak obecność Jurka Owsiaka, który przywiózł na targi defibrylatory i swoich ludzi, którzy pokazywali jak ich używać.
    W otwarciu brała różwnież udział czwórka uczniów mirzeckiego gimnazjum, która uratowała honor gospodarzy, gdyż ci zapomnieli kompletnie o młodzieży, a jest ona przecież podmiotem targów.
   Po okrągłych zdaniach uroczystego otwarcia przyszedł czas na zdjęcia z Jurkiem Owsiakiem, którego mirzeckie gimnazjalistki zaprosiły do obejrzenia przygotowanego przez nie stoiska reklamującego projekt "Szkoły Marzeń" realizowany w Mircu.

 

Pan kiedyś stanął nad brzegiem...
02.04.2006

  ... Szukał ludzi gotowych pójść za Nim...
   Słowami "Barki" - ulubionej pieśni Naszego Papieża rozpoczęły się rocznicowe obchody Jego śmierci w Gadce. Punktualnie o 19.45 licznie przybyli parafianie i goście zgromadzili się wokół figury Matki Bożej, by na modlitwie i rozmyślaniu przeżyć wspomnienie jakże bolesnych dla każdego Polaka chwil sprzed roku. Po pieśniach, wierszach, różańcu i procesji dookoła kościoła odbyła się wieczorna Msza Św.
Przybyli na nią m.in.: poseł RP Krzysztof Lipiec, wójt gminy Mirzec Bogusław Nowak, poczty sztandarowe OSP w Jagodnem i Gadce, harcerze, kombatanci, kółka różańcowe, młodzież przygotowująca się do bierzmowania i "Kumosie" - zespół wokalny KGW w Gadce. Zastąpił on na czas uroczystości organistkę.
Nad całością pieczę sprawował proboszcz miejscowej parafii ks. kan. Kazimierz Kapusta, który na zakończenie powiedział, że jest dumny ze wszystkich swych parafian czuwających na modlitwie i pamiętających o Janie Pawle Wielkim, którego postać winna jednoczyć nasz podzielony naród. 
   Uroczystość zakończyło odśpiewanie pieśni "Boże, coś Polskę..."

 


p.Miroslaw Kocia(po lewej)
 
Mat-Bud Cup 2006
25.03.2006

   21 marca 2006 r. w Gimnazjum Publicznym w Mircu odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt "Mat-Bud Cup 2006". Sponsorem turnieju był właściciel firmy "Mat-Bud" działającej w Skarżysku-Kamiennej pan Mirosław Kocia. Ufundował on wspaniałe puchary i liczne wyróżnienia oraz słodycze i napoje dla wszystkich uczestniczek turnieju. Za dotychczasową pomoc dla gimnazjum otrzymał on tytuł "Przyjaciela Szkoły", który będzie od tego roku wręczany przez uczniów i Radę Pedagogiczną szkoły osobom wspomagających finansowo i rzeczowo gimnazjum.
   W turnieju brało udział 40 zawodniczek z :
Gimnazjum nr 3 w Promniku,
Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie,
Szkoły Podstawowej w Gadce,
Gimnazjum Publicznego w Mircu.
   W pierwszej fazie turnieju zespoły rywalizowały w jednej grupie systemem "każdy z każdym". Na tym etapie turnieju padły następujące rozstrzygnięcia:

Gadka - Mirzec 0:6
Promnik - Piekoszów 0:1
Gadka - Promnik 0:4
Mirzec - Piekoszów 2:1
Gadka - Piekoszów 0:1
Mirzec - Promnik 2:1

Tabela po fazie grupowej wyglądała następująco:
I Mirzec 9 pkt. 10:2
II Piekoszów 6 pkt. 3:2
III Promnik 3 pkt. 5:3
IV Gadka 0 pkt 0:11

W półfinałach padły następujące wyniki:
Mirzec - Gadka 6:1
Piekoszów - Promnik 3:0

Meczu o III miejsce nie rozgrywano i tym samym Szkoła Podstawowa w Gadce i Gimnazjum w Promniku znalazły się na 3 pozycji w turnieju.
Finał: Mirzec - Piekoszów 4:0
Był to najlepszy mecz turnieju, dziewczęta z Mirca zmobilizowane stawką spotkania nie dały szans swoim rówieśniczkom z Piekoszowa.

Ostateczna klasyfikacja:
I Gimnazjum Publiczne w Mircu
II Gimnazjum nr 1 w Piekoszowie
III Gimnazjum nr 3 w Promniku i Szkoła Podstawowa w Gadce.

Nagrody indywidualne:
Królowa Strzelczyń - Kinga Niewczas (Mirzec) 9 bramek
Najlepsza Bramkarka - Marta Mrozińska (Promnik)
Najlepsza Zawodniczka - Katarzyna Rafalska (Mirzec)
Najmłodsza Zawodniczka- Katarzyna Budzeń (Gadka)
Wyróżnienia:
Ewa Strzelec - Gadka
Justyna Tkacz - Piekoszów
Paulina Miśkiewicz - Promnik
Martyna Szyszka - Mirzec

Trzeba podkreślić, że zespół z Mirca wygrał w tym roku szkolnym już trzeci turniej i 12 mecz z rzędu. Wcześniej zdobył Puchar Prezesa ŚZPN i Puchar "Szkoły Marzeń". Dwie spośród zawodniczek są kadrowiczkami juniorek województwa świętokrzyskiego (Katarzyna Rafalska i Kinga Niewczas) oraz brązowymi medalistkami Mistrzostw Polski Młodziczek.

Skład zespołu Gimnazjum Publicznego w Mircu:
1. Monika Barszcz (bramkarka)
2. Aleksandra Grzelka
3. Lilla Jamska
4. Anita Łodej
5. Ewa Macios
6. Kinga Niewczas
7. Katarzyna Rafalska (kapitan)
8. Beata Stachowicz
9. Sylwia Strycharska
10. Patrycja Strzelec
11. Martyna Szyszka
12. Agnieszka Woźniak opiekun: Jacek Rafalski

Sponsor turnieju, pan Mirosław Kocia, widząc bardzo wysokie umiejętności uczestniczek turnieju oraz ich zaangażowanie w grę i waleczność, zapowiedział, że będzie również sponsorem turnieju piłki dziewczęcej na otwartym stadionie.

Warto również wspomnieć, że turniej był zwieńczeniem "Dnia Otwartego Szkoły", który co roku jest organizowany przez mirzeckie gimnazjum.

 

 
 
 
 
"Dzień Otwartej Szkoły" i piłka zamiast wagarów
18.03.2006

  21 marca 2006 r. w mirzeckim gimnazjum odbędzie się kolejny turniej kobiecej piłki nożnej "Mat-Bud Cup 2006". Można będzie zobaczyć jak grają dziewczęta z 4 świętokrzyskich gimnazjów: z Piekoszowa, Promnika, Skarżyska Kościelnego i Mirca. To druga ważna impreza w tej dyscyplinie sportu w mirzeckim gimnazjum.
   3 marca Mirzec gościł 6 kobiecych drużyn. Nagrody w poprzednim turnieju fundowane były przez Wójta gminy Mirzec, Dyrekcję Gimnazjum w Mircu i ŚZPN.
   Nadchodzący turniej zorganizowany zostanie dzięki finansowemu wsparciu firmy "Mat-Bud" należącej do pana Mirosława Koci, który jest wielkim miłośnikiem sportu.
   Turniej będzie jednym z punktów "Dnia Otwartej Szkoły". Gimnazjum w Mircu już po raz 7 organizuje tego typu imprezę. Przyjadą na nią uczniowie klas szóstych szkół podstawowych z terenu gminy Mirzec. Będą oni mogli obejrzeć oprócz wspomnianego turnieju występ dwóch szkolnych kabaretów złożonych z uczniów i absolwentów gimnazjum, posłuchać szkolnego chóru, obejrzeć multimedialne prezentacje ukazujące wydarzenia z historii szkoły. Każda z przybyłych grup weźmie również udział w 6 piętnastominutowych pokazowych lekcjach, które złożą się na mini festiwal nauki mający zachęcić przyszłych absolwentów podstawówek do wstąpienia w szeregi mirzeckich gimnazjalistów.

 

 
 
 
 
INFORMACJA WÓJTA GMINY MIRZEC
14.03.2006

  Wójt gminy Mirzec, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261 z 2004r., poz. 2603), informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mircu (Mirzec Stary 9) wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży, tj.:
   1) we wsi Gadka działki zabudowanej budynkiem po byłej GRN, oznaczonej numerem 1745/4 o pow. 0,13 ha,
   2) we wsi Tychów Stary działki nr 745/2 o pow. 0,67 ha zabudowanej budynkami magazynowo-garażowymi.
   Zawiadamia się osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości na podstawie art. 34 ww. ustawy, o możliwości składania wniosków w terminie do 30.04.2006r.

 

Zwycięska dryżyna z Tychowa Starego z opiekunem
 
 
Mistrzostwa gminy w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych
04.03.2006

  4 marca w hali mirzeckiego gimnazjum odbył się halowy turniej piłki nożnej chłopców ze szkół podstawowych. Przystąpiło do niego 8 zespołów reprezentujących szkoły z: Jagodnego, Gadki, Mirca, Tychowa Nowego, Tychowa Starego, Trębowca, Osin i Małyszyna.
   Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej w Tychowie Starym, którą opiekuje się nauczyciel wychowania fizycznego Marcin Gruszczyński.

Zespół Tychowa Starego wystąpił w składzie:
Tomasz Kopciał,
Sebastian Rokita
Mateusz Szary
Albert Niewczas
Tomasz Gralec
Michał Gralec
Michał Kubies
Tomasz Pastuszka
Bartosz Krzemiński
Konrad Stachowicz.

Zawody prowadził i koordynował Przemysław Strabanik.

Ostateczne wyniki turnieju:
1. SP w Tychowie Starym
2. SP w Mircu
3. SP w Osinach
4. SP w Trębowcu
5. SP w Gadce
6. SP w Małyszynie
7. SP w Tychowie Nowym
8. SP w Jagodnem

    Należy zaznaczyć, że w czasie turnieju panowała wspaniała sportowa rywalizacja. Z niezwykłym zaangażowaniem walczyli chłopcy ze wszystkich drużyn bez względu na to, o które miejsce toczyła się rywalizacja. Wspaniałą atmosferę stworzyli licznie przybyli kibice.

 

Od lewej: Patrycja Nowak, Katarzyna Rafalska, Weronika Zasowska, Katarzyna Cień, Lilla Jamska

Drużyna z Mirca wraz z opiekunami

Katarzyna Rafalska-najlepsza zawodniczka turnieju
Puchar "Szkoły Marzeń"
03.03.2006

  3 marca 2005 roku w Gimnazjum Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi i Józefa Prendowskich odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar "Szkoły Marzeń". Przystąpiło do niego 6 bardzo dobrych dziewczęcych zespołów (w sumie 60 zawodniczek) reprezentujących:
Publiczne Gimnazjum Gminne w Iłży
Publiczne Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym
Gimnazjum nr 3 w Skarżysku-Kamiennej
Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie
Gimnazjum nr 7 w Kielcach
Gimnazjum Publiczne im. J.J. Prendowskich w Mircu.
   Zmagania zespołów podzielonych w początkowej fazie turnieju na dwie grupy obserwowało kilkuset kibiców, wśród których byli również licznie przybyli na turniej rodzice.

Wyniki fazy grupowej:
Grupa I
Kielce - Skarżysko Kościelne 0:1,
Skarżysko Kościelne - Skarżysko-Kamienna 1:2,
Kielce - Skarżysko Kamienna 0:5
Grupa II
Iłża - Mirzec 1:2,
Iłża - Suchedniów 0:2,
Mirzec - Suchedniów 2:0
Półfinały
Skarżysko-Kamienna - Suchedniów 1:0
Skarżysko Kościelne - Mirzec 0:3
Mecz o V miejsce
Kielce - Iłża 1:1 (2:1 karne)
Mecz o III miejsce
Suchedniów - Skarżysko Kościelne 4:1
Mecz o I miejsce
Skarżysko-Kamienna - Mirzec 1:2

Ostateczna kolejność:
1. Gimnazjum w Mircu
2. Gimnazjum nr 3 w Skarżysku-Kamiennej
3. Gimnazjum w Suchedniowie
4. Gimnazjum w Skarżysku Kościelnym
5. Gimnazjum nr 7 w Kielcach
6. Gimnazjum w Iłży

Skład zwycięskiej drużyny:
1. Monika Barszcz
2. Aleksandra Grzelka
3. Lilla Jamska
4. Anita Łodej
5. Ewa Macios
6. Kinga Niewczas
7. Katarzyna Rafalska
8. Sylwia Strycharska
9. Martyna Szyszka
10. Agnieszka Woźniak opiekun: Jacek Rafalski

Nagrody indywidualne:
Najlepsza zawodniczka turnieju: Weronika Zasowska - Gimnazjum w Suchedniowie
Najlepsza bramkarka: (exeqo) Katarzyna Cień - Gimnazjum nr 7 w Kielcach, Natalia Surus - Gimnazjum w Iłży
Królowa strzelczyń: Patrycja Nowak (7 bramek) - Gimnazjum nr 3 w Skarżysku-kamiennej
Największe odkrycie turnieju, wicekrólowa strzelczyń: Martyna Szyszka (6 bramek) - Gimnazjum w Mircu
Najmłodsza zawodniczka turnieju: Lilla Jamska - Gimnazjum w Mircu
Puchar specjalny dla największej indywidualności turnieju Przewodniczącego Komisji Piłki Nożnej Kobiet Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej: Katarzyna Rafalska - Gimnazjum w Mircu

Sponsorzy turnieju: Wójt gminy Mirzec, Dyrekcja Gimnazjum Publicznego w Mircu, ŚZPN.

 

 
 
 
 
Dziewczęta zagrają w piłkę nożną
28.02.2006
3 marca w piątek, o godzinie 10.00 w mirzeckim gimnazjum rozpocznie się Turniej Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt o Puchar "Szkoły Marzeń". Będzie to w tym roku prawdopodobnie największa tego typu impreza sportowa na terenie województwa świętokrzyskiego. Weźmie w nim udział 6 bardzo dobrych zespołów reprezentujących:
   Gimnazjum nr 7 z Kielc,
   Gimnazjum nr 3 ze Skarżyska-Kamiennej (mistrzynie województwa na otwartym stadionie),
   Gimnazjum z Suchedniowa (mistrzynie powiatu skarżyskiego w halowej piłce nożnej),
   Gimnazjum ze Skarżyska Kościelnego,
   Gimnazjum z Iłży,
   Gimnazjum z Mirca (halowe wicemistrzynie ŚZPN).
Turniej nie ma zdecydowanego faworyta, zapowiada się bardzo ciekawie, a mecze powinny stać na wysokim poziomie, gdyż w składach poszczególnych drużyn wystąpią reprezentantki naszego województwa i medalistki Mistrzostw Polski.
   Wspaniałe puchary dla wszystkich zespołów i wyróżniających się zawodniczek ufundował Wójt gminy Mirzec i Dyrekcja Publicznego Gimnazjum w Mircu.
 
Zapusty w Trębowcu
12.02.2006

   Zapusty to tradycja ludowa, okres trwający od Nowego Roku, aż do Środy Popielcowej, podczas którego śpiewa się, tańczy, bawi aż do białego rana.
   Tradycja ta podtrzymywana jest do dzisiaj. Co roku w Szkole Podstawowej w Trębowcu urządzany jest wieczór, na wzór ludowych zapustów. Nie inaczej było też wczoraj, kiedy to do miejscowej "podstawówki" przybyli ludzie, by bawić się i świętować.
    Licznie przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. nauczyciele z Trębowca, radni oraz pan wójt z małżonką, przywitała pani dyrektor Beata Witkowska. Opowiedziała ona o obrzędach zapustowych i zapowiedziała część artystyczną. Brały w niej udział dzieci ze SP w Trębowcu. Na scenie urządzonej na wzór starej chaty pokrytej strzechą i przyozdobionej bibułą dzieci, w pięknych, ludowych strojach, przybliżyły widzom sens tradycji zapustowej. Publiczność żywo reagowała na to, co działo się na scenie, klaszcząc i świewając wraz z młodymi aktorami.    Nie zabrakło również wizyty przebierańców, konkursów dla publiczności, występu Koła Gospodyń Wiejskich "Trębolanki" oraz tradycyjnego "darcia pierza". Po części artystycznej nastąpił poczęstunek wszystkich przybyłych na zapusty przygotowany przez KGW, nauczyli i rodziców dzieci ze szkoły w Trębowcu.

 

 
Dzień Patrona
10.02.2006

   30 stycznia ubiegłego roku Gimnazjum Publicznemu w Mircu nadano imię Józefa i Jadwigi Prendowskich. Dziś w gimnazjum obchodzono "Dzień Patrona". Dzieci wraz z nauczycielami oglądały program artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli.
    Pod tablicą uwieczniającą nadanie szkole imienia Prendowskich złożono kwiaty. Zostały wręczone nagrody za konkurs wiedzy o patronach gimnazjum. Tańczono poloneza, recytowano wiersze i śpiewano pieśni upamiętniające Powstanie Styczniowe (w którym Prendowscy brali udział). Zebrani na uroczystości mieli też okazję obejrzeć dwie prezentacje multimedialne: pierwsza mówiła o samym powstaniu, druga zaś była pokazem zdjęć, przypominającym najważniejsze chwile od czasu powstania Gimnazjum Publicznego w Mircu.
   Uroczystość połączona była z zakończeniem pierwszego semestru. Teraz uczniów czeka zasłużony odpoczynek. Dla dzieci, które podczas ferii, nie będą wybierały się poza swoją miejscowość przygotowano biwak sportowy (14-16 lutego) i harcerski (21-23 lutego), ich uczestnicy będą brali udział w zajęciach na gimnazjalnej sali sportowej i w wyjazdach na basen. W planie są również dyskoteki, wykłady, konkursy, projekcje filmów i ciekawe szkolenia.

 

 
Najbardziej usportowiona miejscowość
08.02.2006

   W sporcie znaleźć można notatkę nt. trwającego turnieju na najbardziej usportowioną miejscowość naszej gminy. Aby przejść do notatki kliknij tutaj.

 
Kłaniamy się tradycji
05.02.2006

  Od czterech lat w Jagodnem mają miejsce niezwykłe imprezy wykraczające poza granice wsi, powiatu i województwa. Po Ogólnopolskiej Konferencji "Zrozumieć Autystyczny Świat" inaugurującej Europejski Rok Osób Niepełnosprawnych z 14 lutego 2003 r., po pełnym rozmachu jubileuszu 80-lecia szkoły (19 czerwca 2004 r.), w trakcie którego odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą Orestowi Kuźmakowi - długoletniemu dyrektorowi szkoły i po spotkaniu zatytułowanym "Regionalny czar legendy" przyszedł czas na uroczystość "Kłaniamy się tradycji". Zgromadziła ona 2 lutego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Jagodnem wszystkich tych, którzy chcą ocalić od zapomnienia urok regionalnej kultury naszych przodków.
   Organizatorką spotkania była "Najlepsza Nauczycielka Regionalistka 2004" mgr Jadwiga Rafalska-Kawalec.
   Sala gimnastyczna szkoły w Jagodnem zamieniła się w Święto Matki Boskiej Gromnicznej w kolorową izbę regionalną, w której swe prace prezentowali ludowi artyści i jagodzieńskie gospodynie. Licznie przybyli widzowie, pośród których były dzieci miejscowej szkoły, mieszkańcy, władze samorządowe i oświatowe gminy Mirzec oraz Wicemarszałek województwa świętokrzyskiego - Pan Józef Kwiecień, mogli obejrzeć występy artystyczne uczniów i ludowych zespołów.
   Całość zwieńczyła degustacja wiejskiego jadła.
   Przybyli goście mogli obejrzeć także "Muzeum pamiątek regionalnych", w którym na co dzień prowadzone są normalne lekcje i z tego też względu jest to chyba najbardziej niezwykłe muzeum w naszym województwie, bo "żywe". Eksponaty w nim zgromadzone otrzymują powtórne życie dzięki żmudnemu odnawianiu i konserwacji dokonywanych przez rodziców, nauczycieli i uczniów.
   Dyrektorką SP z OI w Jagodnem jest mgr Beata Stefańska.
   Poniżej prezentujemy skrócony program spotkania:
1.Ludowe piosenki w wyk. koła artystycznego dzieci z miejscowej szkoły.
2.Opowieść "O lenistwie doskonałym" - Kasia Rafalska Gimnazjum w Mircu.
3. Inscenizacja legendy "Pałac na Łysicy" w wyk. dzieci ze SP w Hucie Nowej.
4.Koncert pastorałek - Aleksandra Samsonowska SP nr 6 w Starachowicach.
5.Staropolska Wigilia - "Trębolanki" - zespół śpiewaczo obrzędowy KGW z Trębowca.
6.Kolędnicy z Gimnazjum w Mircu.
7.Na świętokrzyską nutę - koncert zespołu "Skokotliwi" z Wiejskiego Domu Kultury w Mostkach.
   Na wystawie i kiermaszu zaprezentowali swe prace:
1.Mirosława Działak - haft i koronki - Gadka,
2.Grażyna Gwóźdź - haft i koronki - Jagodne,
3.Barbara Wiatr - haft - Gadka,
4.Elżbieta Jach - rzeźba i poezja - Skarżysko Kościelne,
5.Agnieszka Janiec - poezja - Jagodne,
6.Włodzimierz Ciszek - ludowe zabawki z drewna - Ostojów,
7.Marek Kołodziej - gopodarstwo pasieczne - Bliżyn,
8.Maria Sieczka - pieczywo chlebowe - Jagodne,
9.Anna Majewska - pieczywo słodkie - Jagodne,
10.Koło artystyczne SP z OI w Jagodnem, rękodzieło.

 
 
Jasełka
31.01.2006

   "Nic nie zastąpi normalnej, pełnej rodziny, ale można takim rodzinom pomagać i to właśnie staramy się robić" Tymi słowami rozpoczął doroczne spotkanie dla dzieci z rodzin niepełnych wójt Bogusław Nowak. Spotykamy się tutaj tuż po Bożym Narodzeniu - mówił dalej - aby obejrzeć przygotowane pod kierownictwem Pań z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej "Jasełka".
    Po życzeniach jakie złożył wszystkim przybyłym wójt, rozpoczęło się przedstawienie, w którym wystąpiły dzieci: Ewelina Szot, Milena Seweryn, Agnieszka Pastuszka, Agata Bonio, Diana Dudek, Klaudia Spadło, Monika Drożdżał, Małgorzata Lech, Klaudia Derlatka, Paulina Pońska, Mateusz Rokita, Agata Budzeń, Kamil Barszcz, Piotr Malesza, Cezary Poński, Katarzyna Seweryn, Natalia Krakowiak i Adrian Derlatka.
    "Jasełka" przygotowane zostały przez panią Justynę Chmielewską oraz Alicję Potrzeszcz, Martę Drożdżał, Iwonę Gunciarz, Annę Nowak, Elżbietę Cholewińską, Annę Pońską z mirzeckiego GOPS-u.
    Po przedstawieniu przyszedł czas na wręczenie dzieciom paczek ze słodyczami. Zaproszone na spotkanie dzieci po wyrecytowaniu wierszyka lub zaśpiewaniu piosenki odbierały, z rąk Świętego Mikołaja, prezenty. Potem nastąpił poczęstunek dla przybyłych dzieci.
    Spotkanie zostało zorganizowane z gminnych pieniędzy. Zaproszono na nie 64 dzieci z 43 rodzin.

 

 
 
 
Sprzedaż nieruchomości
29.01.2006

   W minioną środę 25 stycznia 2006 roku w Gadce odbyło się zebranie mieszkańców wsi, na którym podjęto decyzję o sprzedaży budynku "Biurowca" stojącego obok remizy OSP. W budynku powstałym w latach sześdziesiątych ubiegłego wieku, mieściła się początkowo Gromadzka Rada Narodowa w Gadce, a od początku lat siedemdziesiątych uczyły się w niej dzieci ze szkoły podstawowej. Na piętrze mieszkał kierownik szkoły Henryk Gwardyś wraz z rodziną. Znajdowała się w nim również przez niemal 30 lat Biblioteka Publiczna. Przez ostatnie kilkanaście lat budynek pełnił funkcję szkoły. Mieściły się w nim dwie sale lekcyjne. 10 lat temu budynek przeszedł modernizację: poprawiono na nim dach, wykonano łazienki, kotłownię wraz z centralnym ogrzewaniem i pomalowano go w środku oraz na zewnątrz. Po oddaniu, 1 września 2005 roku, do urzytku nowej szkoły, budynek przestał pełnić swe dotychczasowe funkcje. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na jego sprzedaż.
   W najbliższym czasie w Tychowie Starym odbędzie się zebranie wiejskie, na którym mieszkańcy wsi zdecydują o dalszych losach pozostałości po Spółdzielni Usług Rolniczych.

 
Pływać każdy może
08.01.2006

 Co tydzień, w sobotę 46 uczniów Gimnazjum Publicznego w Mircu jedzie na basen MOSiR w Skarżysku-Kamiennej, by korygować wady postawy i uczyć się pływać. Dwie godziny spędzone w wodzie pod czujnym okiem fachowców: Janusza Sztompke i Sylwestra Wróbla są wspaniałym uzupełnieniem szkolnych lekcji wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia są realizowane w ramach projektu "Szkoły Marzeń" koordynowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie a bazującego na środkach Europejskiego Funduszu Strukturalnego. Oznacza to, że uczniowie z gminy Mirzec jeżdżą na pływalnię za darmo. Na basenie odbyło się już 16 godzin zajęć. Przed gimnazjalistami jeszcze 34 godziny wspaniałej zabawy i nauki. Z lekcji pływania skorzystało do tej pory około 120 różnych uczniów. Pierwszeństwo w zajęciach mają osoby ze stwierdzonymi przez lekarza wadami postawy. W gimnazjum odbyły sie również komputerowe badania sylwetek uczniów. Młodzieżą opiekują się Małgorzata Spadło i Jacek Rafalski.

 
Budowa drogi gminnej Mirzec  Majorat
Nogi same poniosą
Sesja budżetowa
Niewidomi artyści
Pierwsza sesja nowej rady
Praca wre
Wybory 2006
11 listopada
Uroczystości poświęcone Romanowi Kotlarzowi
Spotkanie z Marią Zubą i Przemysławem Gosiewskim
Przygotowania do uroczystości poświęconych Romanowi Kotlarzowi
Pamiętajmy...
Gminna kwesta
Kandydaci na radnych zarejestrowani
"I na twojej ulicy będzie światło"
Przyjaciele "Szkoły Marzeń"
Pierwszaki ślubowały
Podsumowanie "Szkoły Marzeń"
Ku pamięci Romana Kotlarza
Leksykon Gmin Świętokrzyskich
Do szkoły
Złotka u Wójta
Spotkanie integracyjne
Złoty brąz
Nogi same poniosą
Sesja budżetowa
Niewidomi artyści
Pierwsza sesja nowej rady
Praca wre
Wybory 2006
11 listopada
Uroczystości poświęcone Romanowi Kotlarzowi
Spotkanie z Marią Zubą i Przemysławem Gosiewskim
Przygotowania do uroczystości poświęconych Romanowi Kotlarzowi
Pamiętajmy...
Gminna kwesta
Kandydaci na radnych zarejestrowani
"I na twojej ulicy będzie światło"
Przyjaciele "Szkoły Marzeń"
Pierwszaki ślubowały
Podsumowanie "Szkoły Marzeń"
Ku pamięci Romana Kotlarza
Leksykon Gmin Świętokrzyskich
Do szkoły
Bóg - Honor - Ojczyzna
Po dożynkach
Gwiazdy dożynek
Wandalizm
Wkrótce dożynki
Bezpłatna zbiórka szkła
Gdzie ta woda ?
Czas pielgrzymek
Puchar Wójta - eliminacje
A lasy płoną
Kredyty na pokrycie strat spowodowanych suszą
Przyjechała telewizja
Zaśpiewali piosenki Myszki
Upał = żniwa
Apel straży
Pali się !
Tragiczny wypadek
Dziewczęta na Kadzielni
Wyróżnienia
Wakacje...
Nowi dyrektorzy
Boże Ciało
Na ryby !
Dzień "Szkoły Marzeń"
Bezpieczna szkoła
Świętokrzyskie sercu bliskie
Wielka majówka - po festynie
Wielka majówka
Groby Pańskie
Zachowaj trzeźwość
Zima, zima i po...
Nasi na targach
Pan kiedyś stanął nad brzegiem...
Mat-Bud Cup 2006
"Dzień Otwartej Szkoły"
Informacja Wójta
Mistrzostwa gminy w piłce nożnej chłopców szkół podstawowych
Puchar "Szkoły Marzeń"
Dziewczęta zagrają
Zapusty w Trębowcu
Dzień Patrona
Najbardziej usportowiona miejscowość
Kłaniamy się tradycji
Jasełka
Sprzedaż nieruchomości
Pływać każdy może
 
Aktualności >>>
 
Archiwum 2010 >>>
Archiwum 2009 >>>
Archiwum 2008 >>>
Archiwum 2007 >>>
Archiwum 2006 >>>
Archiwum 2005 >>>
Archiwum 2004 >>>
Archiwum 2003 >>>