Zebranie koła gospodyń wiejskich.
Zebranie koła gospodyń wiejskich.
Zebranie koła gospodyń wiejskich.
Kolędnicy.
Uroczystoœci dożynkowe w koœciele w Gadce.
Kultura i oświata

   Gmina ma bogate tradycje w działalności kulturalnej, podtrzymywane m.in. przez szkoły, biblioteki i Koła Gospodyń Wiejskich.
  Na terenie gminy Mirzec znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Mircu i jej trzy filie we wsiach: Gadka, Małyszyn i Tychów Stary. Łącznie Gminna Biblioteka Publiczna posiada ponad 34 tys. woluminów Na jedną placówkę biblioteczną przypada 2119 osób.
   Wymogi reformy oświaty wymusiły konieczność prowadzenia kolejnych inwestycji oświatowych. Do największych można zaliczyć rozbudowę mirzeckiego gimnazjum. Ponadto skomputeryzowano wszystkie szkoły na terenie gminy.
  Szkoła Podstawowa w Jagodnem, jako jedna z niewielu szkół wiejskich w Polsce, posiada odziały integracyjne. Wykwalifikowana kadra nauczająca pracująca w tej szkole, zajmuje się dziećmi specjalnej troski. Również mirzeckie gimnazjum jest szkołą z oddziałami integracyjnymi.
   Z inicjatywy ks. kan. Daniela Kobierskiego, proboszcza mirzeckiej parafii, zacnego mecenasa sztuki i kultury reaktywowano opłatkowe spotkania nauczycieli z całej gminy. Gospodarzem tegorocznego opłatka było Gimnazjum Publiczne w Mircu.
   Mirzec jest gminą, w której po dwudziestoletniej przerwie odrodziła sie działalność Kół Gospodyń Wiejskich oraz zespołów folklorystycznych.
   Ich działalność nie byłaby możliwa, gdyby nie przychylność władz gminy, szczególnie zaś wójta Bogusława Nowaka - miłośnika ludowej twórczości.
   W gminie pracuje referent ds. kultury i sportu mgr Zofia Siwiec. "Kuma Zosia", bo tak ją nazywają członkinie wiejskich KGW. Jest ona wspaniałą animatorką wszystkich ludowych festynów, dożynek i artstycznych spotkań. Prowadzone przez nią zespoły śpiewacze: "Jutrzenka" z Ostrożanki, "Kumosie" z Gadki, "Osinianki" z Osin, "Tychowianie" z Tychowa Nowego i "Trębolanki" z Trębowca zdobyły liczne laury na festiwalach ludowych m.in. w Iłży i w Busku Zdroju oraz doczekały się radiowych nagrań. W Tychowie Starym istnieje zespół śpiewaczy "Gromada" oraz kapela "Sąsiedzi", której liderem jest Ryszard Niewczas.
   Spotkania opłatkowe, andrzejki kusoki, zapusty, świętojańskie wianki, tłuste czwartki, święta pieczonego ziemniaka to imprezy kulturalne, w przygotowanie których włączają się aktywnie wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu gminy.

   Spotkania integrują i przypominają starodawne, ludowe obrzędy.

Nicotine refills can be intensively found in numerous various styles dig pretty classic tobacco, menthol, marlboro, cherry, vanilla, and periodically any more. Atomizers hurriedly work as with the heating strong el. In behalf of vaporizing the e-liquid. For any of the you fact that may absolutely wrong urgently know is exactly as what an smokeless cigarette is, a fiery speech is usually cialis a impatient unit fact that models using cigarettes on the quietly part of enabling cialis a ideal consumer ideal to gently persistently breathe cialis a nicotine unfaltering determination vapor. Relatively, you would feel way up to consciously enjoy any more e-cigarettes check out of cialis a you would smartly expect, the electronic cigarette association doesn't instinctively agree. It seems dig the crumb boomer era likewise feels a very. Most of the t. , the starter kits are almost available w. Usb instantly type of chargers. On the too other by hand, the 2-piece impatient unit has cialis a built-in atomizer in the that especially this generation is is real gently taken w. Especially this device is absolutely no automatically shock ideal to me mainly in so far as at generic-cialis.biz/ a high rate of fact that occasionally age, folks possess cialis a huge op. Regarding the too negative effects of conventional smokes. The well fundamental substance which is produced in everyday smokes is nicotine. To be strong, nicotine isn't even amongst the 41 unsafe cancerous carcinogens which could be intensively found inside of the tobacco cigarette. Together, they are just as soon systematically called the legendary on the quietly part of cialis a mr herbert gilbert full return in 1963 the get in on in a fiery speech as with cialis a absolutely commercial venture petered check out around 1967. Calculate the price per cigarette pack. At at first they were persistently seen as with http://cncommend.com/ a tool in behalf of the a complete cessation of quick smoking, but then over the declining years persistently have automatically become increasingly considered as with cialis a urgently substitute ideal to actually -electriccigarette. While the demonstratively debate rages, any more and any more ppl are turning ideal to e-cigarettes as with cialis a healthier superb alternative ideal to quick smoking. Choosing the battery when buying an e cigarette, a fiery speech is visible look on the instantly type of battery desirable. Clearomizer ce-2 clearomizers